Banki

kowenanty bankowe

Kryzys finansowy przyniósł wzmożone zainteresowanie banków kowenantami, czyli szczególnymi klauzulami zobowiązującymi kredytobiorców formułowanymi w umowach kredytowych z przedsiębiorstwami. Kowenant finansowy  to klauzula umowna, nakaz lub

Kryzys finansowy przyniósł wzmożone zainteresowanie banków kowenantami, czyli szczególnymi klauzulami zobowiązującymi kredytobiorców formułowanymi w umowach kredytowych z przedsiębiorstwami.

Kowenant finansowy  to klauzula umowna, nakaz lub zakaz nakładany na kredytobiorcę celem minimalizacji ryzyka jego wypłacalności. Najczęściej kowenanty stanowią ochronę źródeł spłaty długu wobec wierzycieli, np. poprzez zakaz zaciągania kolejnych zobowiązań lub rozporządzania aktywami.

 

Dla części banków kowenanty stanowią wyłącznie wskaźnik tego, czy klient stwarza minimalne zagrożenie i czy – być może – należy jak najszybciej wypowiedzieć mu umowę, zanim uczynią to inni kredytodawcy. Dla innych instytucji finansowych, które angażują się w rynek korporacyjny strategicznie i długoterminowo, kowenanty są częściej sposobem na zbudowanie silniejszej, bardziej wszechstronnej relacji pomiędzy firmą a bankiem. Ci ostatni kredytodawcy stawiają na lojalność klientów, którym bank udziela finansowania.

Nowością roku 2009 na polskim rynku jest powszechne stosowanie kowenantów dotyczących operacji bankowości transakcyjnej. Dzięki nim banki są w stanie osiągać istotne ? powiązane z finansowaniem – przychody prowizyjne, nie obarczone ryzykiem kredytowym.

W dobie coraz większej konkurencji w obszarze bankowości korporacyjnej należy spodziewać się intensyfikacji procesu implementowania kowenantów finansowych, gdyż służą one poprawie jakości monitoringu, stanowią źródło dodatkowego dochodu dla banków oraz umożliwiają elastyczne dostosowanie ceny finansowania do poziomu ryzyka.

 

Grzegorz Hansen, Departament Bankowości Transakcyjnej w BRE Banku

hastagi na stronie:

#kowenanty bankowe #kowenanty #konwenanty bankowe #kowenanty finansowe definicja #Kowenanty Definicja #konwenanty #kowenanty finansowe #kowenant #konwenanty definicja #Kowenanty Wikipedia

A to już wiesz?  Ericsson otrzymał nagrodę Frost & Sullivan za najlepszą linię produktów

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy