Banki

kowenanty bankowe

Kryzys finansowy przyniósł wzmożone zainteresowanie banków kowenantami, czyli szczególnymi klauzulami zobowiązującymi kredytobiorców formułowanymi w umowach kredytowych z przedsiębiorstwami.

Dla części banków kowenanty stanowią wyłącznie wskaźnik tego, czy klient stwarza minimalne zagrożenie i czy – być może – należy jak najszybciej wypowiedzieć mu umowę, zanim uczynią to inni kredytodawcy. Dla innych instytucji finansowych, które angażują się w rynek korporacyjny strategicznie i długoterminowo, kowenanty są częściej sposobem na zbudowanie silniejszej, bardziej wszechstronnej relacji pomiędzy firmą a bankiem. Ci ostatni kredytodawcy stawiają na lojalność klientów, którym bank udziela finansowania.

Nowością roku 2009 na polskim rynku jest powszechne stosowanie kowenantów dotyczących operacji bankowości transakcyjnej. Dzięki nim banki są w stanie osiągać istotne ? powiązane z finansowaniem – przychody prowizyjne, nie obarczone ryzykiem kredytowym.

Grzegorz Hansen, Departament Bankowości Transakcyjnej w BRE Banku

hastagi na stronie:

#kowenanty bankowe #kowenanty #konwenanty bankowe #kowenanty finansowe definicja #konwenanty #Kowenanty Definicja #kowenanty finansowe #kowenant #konwenanty definicja #Kowenanty Wikipedia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy