Banki

Orzeł Rzeczpospolitej dla spółki życiowej

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia zostało uznane za najlepszą i najefektywniejszą w Polsce firmę finansową.

Ranking dla firm po raz dwunasty zorganizowała redakcja ?Rzeczpospolitej?. Podstawowym kryterium było przekazanie pełnego sprawozdania z wyników osiągniętych w 2009 roku i legitymowanie się posiadaniem zysku i dodatnich kapitałów własnych. Należało też wykazać zysk netto w latach 2008 i 2007.

Kapituła przyznała Orły w różnych kategoriach. Pominięto monopolistów w poszczególnych branżach. Firmy z branży finansowej oceniane były pod względem trzech kryteriów: * stopa zwrotu z kapitału własnego i aktywów, * rentowność netto, a także * dynamika przychodów.

KOMENTARZ ERGO HESTII:

Wojciech Wężyk, Dyrektor Biura Prasowego Grupy Ergo Hestia

Kryteria zaproponowane w rankingu premiują ubezpieczycieli, którzy swój wzrost osiągają dzięki profesjonalnemu zabezpieczaniu klientów przed przyszłymi ryzykami. Przez ostatnie lata świadomie budowaliśmy portfel produktów na życie. Jesteśmy towarzystwem ubezpieczeń, dlatego nie interesowała nas dystrybucja narzędzi inwestycyjnych mających niewiele wspólnego z ochroną. Ergo Hestia uniknęła pokusy wprowadzania na rynek oferty, która mogłaby prawdopodobnie zagwarantować olbrzymie przypisy składki, nie generując równocześnie zysku. Zachowując konserwatywne podejście do definicji istoty ryzyka i roli ubezpieczyciela na rynku usług finansowych, zbudowaliśmy silną spółkę życiową, dziś wyróżnioną zaszczytnym tytułem najlepszej instytucji finansowej.

W Ergo Hestii rozumiemy potrzeby rynku i rozwój narzędzi inwestycyjnych, czy oszczędnościowych. Rozbudowujemy ten obszar, nigdy jednak nie zapominając o fundamentalnej zasadzie relacji pomiędzy ubezpieczycielem, a klientem – zapewnieniu bezpieczeństwa temu ostatniemu. Nasze produkty opierają się o gwarancję pewności, nie tracąc równocześnie swoich atutów w rozumieniu inwestora, który zawsze oczekuje zysku. Równocześnie przy zachowaniu wspomnianych zasad widzimy duży potencjał dla Grupy w bankassurance. Taka filozofia okazała się słuszna i zadecydowała o naszym sukcesie w chwili spowolnienia gospodarczego.

http://media.hestia.pl/pr/161133/orzel-rzeczpospolitej-dla-spolki-zyciowej

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AST   #Auto   #bank   #Banki   #bankiem   #bankowości   #banku   #bp   #br   #BRE   #bre bank