Banki

Bank BGŻ oferuje nową usługę

Od 29 kwietnia 2010 r. Bank BGŻ wprowadza nową usługę ? polecenie wypłaty SEPA. Przelewy SEPA obejmują płatności zagraniczne w euro wysyłane do państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Z usługi mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni.

– Podczas tworzenia nowego produktu, kierowała nami chęć udostępnienia naszym klientom taniego i efektywnego rozwiązania ? powiedziała Anna Gregorczyk, dyrektor departamentu produktów i usług bankowości instytucjonalnej. Nowy produkt doceniają także pracownicy banku ? jest on łatwy pod względem operacyjnej obsługi i umożliwia zastosowanie automatycznego transferu. Mamy nadzieję, że dzięki nowej usłudze nasi i nowo pozyskani klienci zwiększą liczbę transferów zagranicznych realizowanych przez Bank BGŻ ? dodała Anna Gregorczyk.

Szczególnym rozwiązaniem, w znaczący sposób podnoszącym konkurencyjność oferty Polecenia Wypłaty SEPA w Banku BGŻ, jest nadawanie daty waluty na następny dzień roboczy dla zleceń zagranicznych realizowanych elektronicznie, podczas gdy w większości innych banków jest to drugi dzień roboczy. W rezultacie zlecenia takie w Banku BGŻ mogą być realizowane szybciej.

Przelewy w standardzie SEPA pozwolą Klientom Banku BGŻ znacznie zredukować koszty transakcji w euro do ich europejskich odbiorców. Do końca 2010 r. koszt przelewu SEPA zleconego elektronicznie to tylko 5 zł. Niska cena usługi i skrócony czas realizacji to atrybuty, dzięki którym oferta Banku BGŻ w zakresie rozliczeń zagranicznych stała się najbardziej atrakcyjna spośród ofert rynkowych.

Przelew SEPA to transgraniczny elektroniczny instrument płatniczy, regulowany przez zasady Systemu Polecenie Przelewu SEPA, przeznaczony do dokonywania przelewów w euro pomiędzy uczestnikami z krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii.

SEPA (Single Euro Payments Area) – czyli Jednolity Obszar Płatności w Euro, jest obszarem, w którym konsumenci, przedsiębiorstwa oraz inni uczestnicy obrotu gospodarczego mogą dokonywać zarówno transgranicznych, jak i krajowych płatności w walucie euro oraz takie płatności otrzymywać, w oparciu o te same podstawowe zasady, prawa i obowiązki, bez względu na miejsce dokonywania operacji.

http://media.bgz.pl/pr/161135/bank-bgz-oferuje-nowa-usluge-polecenie-wyplaty-sepa

Similar Posts