firma Pieniądze

Problemy marketingowe

Aby stworzyć naprawdę dobry System Informacji Marketingowej, należy wziąć pod uwagę wiele istotnych problemów marketingowych, takich jak: 1. podtrzymywanie lojalności oraz uczciwości pracowników wobec przedsiębiorstwa,

Aby stworzyć naprawdę dobry System Informacji Marketingowej, należy wziąć pod uwagę wiele istotnych problemów marketingowych, takich jak:

1. podtrzymywanie lojalności oraz uczciwości pracowników wobec przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni, a także uświadamianie ich odnośnie aktualnych potrzeb konsumentów;

2. powodowanie zadowolenia wśród klientów przedsiębiorstwa oraz stwarzanie takich warunków, by zaistnieć mogło obustronne poczucie satysfakcji oraz budowanie lojalności klienta wobec firmy (w myśl zasady, iż nie jest sztuką jednorazowe zwabienie klienta, ale przede wszystkim ?zatrzymanie? go przy sobie na dłużej);

3. zbadanie, w jaki sposób musi przedstawiać się zewnętrzny wizerunek firmy oraz konkretnego jej produktu, żeby nie została ona stłamszona przez obecność i działalność konkurencji; dalej pytanie o to, co robić, aby taki wizerunek tworzyć;

4. opracowanie strategii wprowadzenia nowego lub zmodyfikowanego produktu na rynek;

5. ustalanie hipotez dotyczących sprzedaży produktu;

6. rzetelna ocena efektywności działu promocji oraz reklamy i podejmowanych przez nie akcji;

7. zdiagnozowanie, jak postrzegana jest marka produktu sprzedawanego przez firmę;

8. obmyślenie sposobów na stałe aktualizowanie informacji dotyczących sytuacji panującej na rynku (szczególnie w odniesieniu do sprzedaży produktów danej firmy).

ŹRÓDŁO:

1. s.songo.webpark.pl/system_informacji_marketingowej.doc

2. http://www.eit-centrum.waw.pl/system-informacji-marketingowej/

3. http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/ma4.pdf

 

hastagi na stronie:

#problemy marketingowe #problem marketingowy firmy #problemy marketingowe firmy #jak zatrzymać przy sobie klienta strategia marketingowa #problem marketinbgowy #problem marketingowy

A to już wiesz?  ING Bank Śląski patronem VIII Festiwalu Ekspresji Dziecięcej

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy