Pieniądze

Nowe kontrakty Track Tec warte 15 mln zł

Grupa Track Tec zawarła trzy nowe kontrakty, za których realizację będzie odpowiedzialna spółka Track Tec KolTram. Łączna wartość pozyskanych zleceń to blisko 15 mln zł.

W ostatnim okresie spółka Tack Tec KolTram (do niedawna KolTram) pozyskała kolejne zlecenia na wykonanie i dostawę rozjazdów kolejowych oraz podzespołów rozjazdowych. Partnerami kontraktów są PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., FEROCO S.A. i Zakład Robót Komunikacyjnych ? DOM Sp. z o.o.

Dla spółki PKP LHS, Track Tec KolTram wykonana i dostarczy rozjazdy kolejowe i podzespoły rozjazdowe. Współpraca z FEROCO S.A. obejmie wykonanie i dostarczenie rozjazdów kolejowych na potrzeby modernizacji Linii E-65 ? obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia, LCS Ciechanów II. Umowa z Zakładem Robót Komunikacyjnych ? DOM z Poznania dotyczy natomiast wykonania i dostawy rozjazdów kolejowych dla Linii E-65 ? obszar LCS Gdańsk. Wartość realizowanych projektów to niemal 15 mln zł.

? Nowe kontrakty potwierdzają zaufanie partnerów biznesowych do naszych produktów
i usług. Połączenie potencjału zakładów z Grupy Track Tec oraz profesjonalizmu kadry pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla branży oraz sprostanie najwyższym kryteriom jakościowym. W konsekwencji umożliwia to rozwój, a tym samym umacnianie naszej pozycji na rynku. ? podsumowuje Jarosław Pawluk, Prezes Zarządu Grupy Track Tec S.A.

***
Track Tec jest kompleksowym dostawcą elementów nawierzchni kolejowej, bazującym na produktach wytwarzanych we własnych zakładach. Stąd pochodzi połowa podkładów kolejowych i co trzeci rozjazd zabudowywany obecnie na polskiej sieci kolejowej. Część produkcji trafia na rynki zagraniczne. Cechą produktów jest ich uznana, najwyższa jakość będąca efektem przyjętego priorytetu: pełnego zadowolenia partnerów firmy z wyrobów i ze współpracy z firmą Track Tec.

Track Tec ma aspiracje oferowania nowej jakości w zakresie logistyki w obszarze infrastruktury kolejowej. Oprócz optymalizacji kosztów, pozwoli ona na skracanie czasu realizacji prac, zamknięć torowych, co ma szczególne znaczenie dla korzystających
z infrastruktury kolejowej przewoźników i ich klientów.
Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=1212536451

Similar Posts