Pieniądze

Prace interwencyjne sposobem na pozyskanie pracowników

Mieć dobrego pracownika, którego utrzymanie w firmie nie jest kosztowne, to marzenie niemal każdego pracodawcy. Okazuje się, że jest to możliwe. W jakiej formie? Nie

Mieć dobrego pracownika, którego utrzymanie w firmie nie jest kosztowne, to marzenie niemal każdego pracodawcy. Okazuje się, że jest to możliwe. W jakiej formie?

Nie tylko staże, lecz także prace interwencyjne, roboty publiczne czy choćby refundacja składek na ubezpieczenie społeczne to formy pomocy w rekrutacji, jakie urząd pracy oferuje przedsiębiorcom.

Jaki pracownik niewiele kosztuje?
Choć wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, niektórzy przedsiębiorcy nie korzystają z refundacji tylko dlatego, że o nich nie wiedzą. A nawet jeśli wiedzą, to brakuje im konkretnych informacji, mają luki w wiedzy na ten temat, przez co niechętnie podchodzą do ofert, jakie przygotował im urząd pracy. Jedną z najpopularniejszych form korzystania z usług urzędu pracy przez właścicieli firm jest organizacja staży. Jej popularność wynika przede wszystkim z tego, iż staż umożliwia zyskanie ?pracownika? bez nawiązywania z nim stosunku pracy. Warto jednak zwrócić uwagę także na inne formy pomocy przedsiębiorcom, jakie proponują urzędy pracy. Jest to o tyle korzystne, że w takim wypadku można liczyć na refundację, która jest bezzwrotna.

Prace interwencyjne ? dla kogo?
W pracach interwencyjnych mogą brać udział osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli bezrobotni do 25. roku życia i powyżej 50. roku życia, bezrobotni długotrwale, osoby po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego. Do tej grupy osób zaliczają się także kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia oraz bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez wykształcenia średniego, bez doświadczenia zawodowego, a także tacy, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności. Na liście osób w szczególnej sytuacji znajdują się ponadto osoby niepełnosprawne.

Bonusy dla pracodawcy
Zgłaszając ofertę pracy do urzędu, pracodawca zapewnia sobie nie tylko bezpłatną rekrutację, lecz także może liczyć na różnego rodzaju bonusy. Jakie? Przede wszystkim jest to możliwość zorganizowania prac interwencyjnych, które mogą trwać maksymalnie nawet do czterech lat. Wystarczy, że pracodawca zawrze umowę z powiatowym urzędem pracy o organizację takich prac. Dlaczego warto to zrobić? Przede wszystkim dlatego, iż dzięki tego typu umowie pracodawca może otrzymać refundację kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek. Warunki finansowania są uzależnione od statusu osoby bezrobotnej, jaką pracodawca zatrudni.

A to już wiesz?  Ukraina ? blisko 50 tys. m sześc. gazu dziennie z Olgowskoje-15

Jeśli pracodawca zatrudni osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, może ubiegać się o organizację prac interwencyjnych na okres do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub nawet do czterech lat, otrzymując przy tym wspomnianą refundację z urzędu pracy. Warto wiedzieć, iż na największe bonusy mogą liczyć pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Wysokość refundacji sięga wówczas 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia, pod warunkiem że osoby te spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Jeśli nie spełniają tego wymogu, dofinansowanie jest niższe i wynosi maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Warunki refundacji
Aby otrzymać jednorazowe dofinansowanie z urzędu pracy, należy zatrudniać bezrobotnego bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej sześć miesięcy przez kolejne pół roku, a po tym czasie skierowany bezrobotny nadal musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca, który spełnia ten wymóg, może otrzymać refundację wynagrodzenia w wysokości wcześniej uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5 049,165 zł.

Organizacja prac interwencyjnych wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim, nie każdy bezrobotny może być zatrudniony w tej formie oraz nie każda instytucja może je zorganizować. Dokładne informacje na temat organizacji prac interwencyjnych są dostępne na stronie infolinii urzędu pracy, czyli Zielonej Linii (www.zielonalinia.gov.pl) oraz pod numerem telefonu 19 524.
Joanna Niemyjska (Zielona Linia)
Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=2077098985

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy