Pieniądze

Spółka R&C UNION pozyskała nowego inwestora

Dnia 25.08.2011 roku Zarząd R&C UNION S.A. podpisał umowę inwestycyjną z DGA S.A. na mocy której R&C Union pozyska 4.000.000 zł na zakończenie restrukturyzacji i kontynuowanie swego dalszego rozwoju.

Zarząd Spółki R&C Union poinformował, że na podstawie umowy inwestycyjnej DGA S.A. zobowiązało się do objęcia 4.000.000 akcji serii E nowej emisji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości 4.000.000 zł (cztery miliony złotych). W przypadku objęcia całej emisji akcji serii E udział DGA S.A. w kapitale zakładowym i całkowitej liczbie głosów w R&C Union wynosić będzie 27,1%.

Jednocześnie, w związku z zakończeniem w dniu 25 sierpnia 2011 roku obrad przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C Union, Zarząd poinformował, że najważniejszą uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta była uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii E, z czego:
a) 4.000.000 sztuk akcji zostanie przeznaczonych do objęcia przez DGA S.A.;
b) 300.000 sztuk akcji przeznaczonych do objęcia przez członków Zarządu Spółki i prokurenta Spółki;
c) 1.200.000 sztuk akcji przeznaczonych do objęcia przez pozostałych inwestorów wybranych przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, po cenie emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zdaniem Norberta Okowiaka, Prezesa Zarządu firmy R&C Union S.A. ? ?Pozyskanie tak profesjonalnego Inwestora oraz podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 5.500.000 zł są przełomowym momentem dla R&C Union. Pozwalają bowiem na spełnienie wynegocjowanych wcześniej warunków ostatecznego wyjścia z nierentownych lokalizacji, pełnej restrukturyzacji kredytu inwestycyjnego i pozyskanie większych środków na dalszy rozwój Spółki. Bezpośrednim efektem tych działań będzie szybsza poprawa wyników i osiągnięcie zysku na poziomie netto już w roku przyszłym.?

Zarząd spółki R&C UNION S.A. jest przekonany, że dzięki inwestycji realizowanej przez DGA S.A., pozyska stabilnego i długoterminowego partnera. DGA S.A. jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej DGA, pod dewizą ?Wspieramy Wielkich Jutra?, oferuje doradztwo zarządcze i inwestycyjne oraz profesjonalne usługi dla biznesu i administracji. Profesjonalizm i potencjał nowego Inwestora, a także doświadczenie w zakresie wdrażania procesów restrukturyzacyjnych wesprze realizowany przez Zarząd R&C UNION S.A. proces budowy wartości Spółki R&C UNION S.A.

Więcej informacji na stronie: www.rcunion.pl

Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=727769401

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #aby   #allianz   #amp   #AST   #Auto   #bank   #bank pekao sa   #bankach   #Banki   #bankiem   #bankier