firma Pieniądze

Badania obserwacyjne stosowane w marketingu

Ze względu na źródło pochodzenia informacji marketingowych możemy podzielić je na: zewnętrzne i wewnętrzne, zaś ze względu na formę ? na informacje jakościowe oraz ilościowe; można również dokonać rozróżnienia na informacje pierwotne oraz wtórne.

Obok badań marketingowych w handlu często stosuje się także badania obserwacyjne, które również tworzą System Informacji Marketingowej. Do zorganizowania badań obserwacyjnych niepotrzebny jest żaden opracowany plan ani użycie specjalistycznego sprzętu ? wielokrotnie ?aktorzy? występują incognito, nierozpoznani, wcielając się w rolę jakiegoś klienta, którzy dzięki ?rozpoznaniu terenu? mogą oszacować, ile miejsca np. na półkach w supermarkecie zajmują produkty firmy konkurencyjnej oraz po jakiej cenie są one sprzedawane.

W ramach jakiejś sieci sklepów badacze wysyłani są np. po to, by sprawdzić poziom obsługi klientów ? na ile sprzedawcy są skorzy udzielić pomocy, czy transakcje są przeprowadzone w należyty sposób, czy nie ma przy tym żadnych uchybień. Badacze mogą sprawdzać również lokalizację jakiegoś przedsiębiorstwa ? na ile jest ono odpowiednie w stosunku do liczby zachodzących do niego klientów, czy znajduje się we właściwym miejscu (mając na względzie również to, dla jakiej grupy odbiorców przeznaczone są dane produkty ? np. księgarnia blisko uczelni, szkoły itd.).

Można wyróżnić następujące rodzaje obserwacji: skategoryzowane, nieskategoryzowane, bezpośrednie, pośrednie, uczestniczące oraz jawne. Obserwacje skategoryzowane czyni się za pomocą określonego klucza, np. kwestionariusza, zaś w przypadku nieskategoryzowanych ? sposoby ich rejestracji są dowolne, nie ustala się żadnych schematów: pytanie-odpowiedź, obserwacje przebiegają w sposób niesformalizowany i spontaniczny, opierają się na reakcji obserwowanej osoby. W obserwacji bezpośredniej badacz nie tylko pozyskuje jakieś interesujące go informacje, ale także sprawdza ich wiarygodność ? i to najlepiej w kilku niezależnych od siebie źródłach. Obserwacja pośrednia ogranicza się do wykorzystywania informacji zgromadzonych już wcześniej (badacz sam ich nie pozyskuje).

Największej aktywności wymaga od badacza obserwacja uczestnicząca, w której to musi się wcielić w rolę uczestnika jakiejś zbiorowości i zanurzyć się w nią, przyjąć typowe dla niej zasady i normy zachowań po to, by nie wyróżniać się z tłumu, a jednocześnie podpatrywać działalność i funkcjonowanie danej zbiorowości bądź instytucji.

Z punktu widzenia psychologii najbardziej etyczną formą obserwacji jest obserwacja jawna, podczas której obserwowany dobrze orientuje się w tym, że nagłe zainteresowanie się nim przez badacza nie jest przypadkowe, że kryje się pod tym jakiś głębszy sens, jakim jest ? w tym konkretnym przypadku ? działalność marketingowa danej firmy.

ŹRÓDŁO:

1. s.songo.webpark.pl/system_informacji_marketingowej.doc

2. http://www.eit-centrum.waw.pl/system-informacji-marketingowej/

3. http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/ma4.pdf

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dyrektor   #gronie   #pocz   #sze   #tku   #zwi