Banki

Banki mieszają w tabelach oprocentowania

Depozytowe stawki zmieniają się z dnia na dzień. Większość z nich ulega obniżeniu, chociaż niektóre instytucje decydują się też na zwiększenie oprocentowania. Kolejny bank wycofał ponadto z oferty kredyty hipoteczne ? co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?

DEPOZYTY

Lokaty

1148665_instabilityKlienci MultiBanku, którzy od 1 do 30 kwietnia br. polecą bank znajomym, będą mogli skorzystać z 3-miesięcznej lokaty terminowej ?Zysk godny polecenia? z oprocentowaniem 6,25% w ujęciu rocznym. W tym celu należy złożyć wniosek o otwarcie dowolnego rachunku w MultiBanku (MultiKonto ja, my, jestem lub Aquarius), podając 10 ostatnich cyfr numeru konta osoby polecającej. Lokatę można zakładać na kwotę od 30 tys. zł do 100 tys. zł. Oprocentowanie na poziomie 6,25% otrzyma zarówno osoba polecająca, jak i polecona, po pełnej aktywacji rachunku.

3 marca br. mBank wprowadził do oferty 4-miesięczną mLOKATĘ o stałym oprocentowaniu w wysokości 5,6% p.a. Minimalna kwota depozytu wynosi 500 zł. W przypadku zerwania lokaty bank wypłaca klientowi połowę należnych odsetek. Do otwarcia mLOKATY niezbędne jest posiadanie rachunku w mBanku.

AIG Bank podniósł oprocentowanie 6-miesięcznych lokat Zysk+ i Direct+. Od 30 marca br. środki zdeponowane na pół roku oprocentowane są na 7% w ujęciu rocznym, przy minimalnym wkładzie w wysokości 1 tys. zł (Zysk+) lub 5 tys. zł (Direct+). Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania ROR.

Bank BPH obniżył oprocentowanie lokat terminowych w PLN. 6-miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu gwarantuje obecnie 3,75% p.a. (spadek z 4,00%), a depozyt roczny ? 5,25% (obniżka z 5,50%). Spadło również oprocentowanie internetowych [email protected] ? wynosi teraz od 2,80% do 5,35% w ujęciu rocznym (dotychczas: od 3,10% do 5,65%). Nowe oprocentowanie obowiązuje od 30 marca br.

ING Bank Śląski z dniem 30 marca br. obniżył oprocentowanie produktów oszczędnościowych w EUR. Otwarte Konto Oszczędnościowe w EUR gwarantuje obecnie 0,50% w skali roku (spadek z 1,00%), lokata terminowa na 12 miesięcy ? 1,25% (obniżka z 1,50%), a lokata dwuletnia ? 1,50% w ujęciu rocznym (dotychczas: 1,75%).

31 marca br. Alior Bank obniżył oprocentowanie lokaty nocnej (overnight) z 7% do 6,5% p.a. Niższe jest również oprocentowanie lokat złotowych na termin 10 dni, 1M, 6M i 12M oraz wybranych lokat walutowych. Wzrosły natomiast stawki dla rocznych lokaty walutowych w EUR (3,50%, wcześniej: 3,30%), USD (2,50%, zmiana z 2,20%), GBP (3,00%, dotychczas: 2,70%) i CHF (2,00%, wzrost z 1,75%). Większe zyski osiągniemy również z lokat o zmiennym oprocentowaniu w PLN, EUR, USD i GBP.

1 kwietnia br. Bank Pocztowy obniżył oprocentowanie wybranych lokat internetowych o stałym oprocentowaniu. Depozyt na 10 dni gwarantuje obecnie 4,5% w skali roku (obniżka z 7%), lokata na 1 miesiąc – 5% (spadek z 6%), na 3 miesiące – 5,2% (obniżka z 6,2%), a na 5 miesięcy – 5,4% (spadek z 6,3%). Oprocentowanie depozytu rocznego wynosi obecnie 5,7% (przed zmianą: 6,4%).

mBank zmienił oprocentowanie wybranych lokat. mLokata na 2 miesiące gwarantuje obecnie 5,45% w skali roku (podwyżka z 4,00%), mLokata na 3 miesiące ? 3,65% (spadek z 4,05%), mLokata półroczna ? 3,80% (obniżka z 4,10%), 9-miesięczna ? 3,85% (spadek z 4,15%), a mLokata roczna ? 5,75% (podwyżka z 5,60%). Spadło również oprocentowanie mIKE ? wynosi teraz 3,65% w ujęciu rocznym (przed zmianą: 3,90%). Nowe stawki obowiązują od 1 i 3 kwietnia br.

1 kwietnia br. Noble Bank obniżył oprocentowanie lokaty terminowej w PLN na 2 miesiące. Depozyt gwarantuje obecnie 4,85% w skali roku (spadek z 6,00%, oprocentowanie stałe). Niższe jest również oprocentowanie ?Lokaty Oszczędnościowej? na 12 miesięcy ? wynosi 10% zamiast dotychczasowych 11%.

1 kwietnia LUKAS Bank obniżył oprocentowanie lokat terminowych o stałym oprocentowaniu 90-dniowych (z 6,15% na 5,70%) i 180-dniowych (z 6,30% na 6%). Niższe jest również oprocentowanie ubezpieczenia ?Antidotum PRO? – wynosi obecnie 5,67%.

Bank BGŻ obniżył oprocentowanie Lokaty Szczerozłotowej. Od 2 kwietnia br. 3-miesięczny depozyt gwarantuje 5,5% w skali roku, zamiast dotychczasowych 6,7%. Minimalna kwota wymagana do otwarcia lokaty to 1 tys. zł, przy czym co najmniej połowę inwestowanej kwoty muszą stanowić nowe środki. Aby skorzystać z oferty, należy posiadać lub otworzyć konto osobiste w Banku BGŻ.

Konta

Allianz Bank obniżył oprocentowanie Allianz konta oszczędnościowego Plus. Od 1 kwietnia br. rachunek oszczędnościowy gwarantuje 6,1% w skali roku (oprocentowanie zmienne), zamiast dotychczasowego 6,7%.

Alior Bank obniżył oprocentowanie konta oszczędnościowego prowadzonego w PLN (z 3,25% do 2,75% w ujęciu rocznym) oraz EUR (z 1,50% do 1,25% p.a.). Nowe oprocentowanie obowiązuje od 31 marca br.

mBank obniżył oprocentowanie rachunku oszczędnościowego eMAX plus. W zależności od salda wynosi ono obecnie: 4,15% (dla kwot poniżej 50 tys. zł, wcześniej: 4,50%, oprocentowanie zmienne) lub 4,70% w skali roku (dla kwot od 50 tys. zł, spadek z 5,05%, oprocentowanie zmienne). Niższe oprocentowanie obowiązuje od 1 kwietnia br.

Noble Bank zmienił oprocentowanie Rachunków Oszczędnościowo ? Rozliczeniowych w PLN i walutach. Rachunek w PLN gwarantuje obecnie ? w zależności od wysokości salda ? od 3,70% do 4,20% w ujęciu rocznym (wcześniej: od 4,20% do 4,70%, oprocentowanie zmienne). Oprocentowanie rachunku w USD wynosi natomiast 0,50% (wzrost z 0,50%), w EUR ? 1,12% (zmiana z 1,52%), CHF ? 0,23% (obniżka z 0,30%), a w GBP ? 1,03% (dotychczas: 1,41%). Zmiany weszły w życie 1 kwietnia br.

LUKAS Bank obniżył oprocentowanie oferty specjalnej Rachunku Oszczędzam: ?Zyski Dobrze Skalkulowane? z 6% na 5,50%. Oprocentowanie standardowego Rachunku Oszczędzam pozostanie natomiast na poziomie od 4,5% do 5,5% (w zależności od zgromadzonych środków pieniężnych).

Bank Pekao SA wprowadził nową linię Eurokont dla różnych grup klientów indywidualnych. Mogą oni teraz wybrać jeden z trzech rachunków osobistych: Eurokonto Optymalne (to propozycja dla klientów, którzy preferują korzystanie z oddziałów), Eurokonto Aktywne (z bezpłatnym dostępem do rachunku przez Internet, skierowane jest do klientów, którym zależy na dostępie do rachunku za pośrednictwem wszystkich możliwych kanałów) lub Eurokonto Aktywne Plus (konto z najbardziej rozbudowanym pakietem usług). Klienci VIP mogą korzystać z dwóch nowych rachunków – Eurokonta Premium Plus i Eurokonta Premium. Oba rachunki zapewniają w ramach jednej, miesięcznej opłaty pakiet bezpłatnych usług. W ofercie Pekao pojawiło się również Eurokonto Prestiżowe, dla najbardziej wymagających klientów, z najwyższym spośród nowej linii Eurokont oprocentowaniem środków, pełnym zakresem usług bankowych, negocjowaną opłatą i indywidualnym doradcą klienta Bankowości Prywatnej.

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

Deutsche Bank rozpoczął drugą subskrypcję produktu strukturyzowanego z gwarancją kapitału – db Gwarancja – Zyskowna Energia przygotowanego wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Produkt ten oferuje możliwość osiągania zysków w oparciu o indeks ropy naftowej S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return. Minimalna wysokość składki to 5 tys. zł, a maksymalny horyzont czasowy inwestycji to 27 kwietnia 2012 r. Subskrypcja potrwa od 30 marca do 24 kwietnia br. Klienci dokonujący inwestycji w strukturę mogą skorzystać z oferty Lokaty db Trio Plus. W jej skład wchodzą 2 lokaty terminowe: 1-miesięczna lokata o oprocentowaniu 9% (20% całości kapitału), 6-miesięczna – o oprocentowaniu 7% (30% całości kapitału) oraz inwestycja w produkt strukturyzowany db Gwarancja Zyskowna Energia (50% wpłaconych środków). Minimalna kwota wynosi 10 tys. zł, nie ma górnego ograniczenia kwoty maksymalnej.

PRODUKTY KREDYTOWE

Alior Bank obniżył oprocentowanie kart kredytowych. Stawka dla zadłużenia do 5 tys. zł wynosi obecnie 20,00% w skali roku (obniżka z 21,00%), dla zadłużenia od 5 tys. zł do 10 tys. zł ? 19,00% (zmiana z 20,00%), a dla zadłużenia od 10 tys. zł do 20 tys. zł ? 18,00% (spadek z 19,00%). Niższe oprocentowanie obowiązuje od 31 marca br.

1 kwietnia Allianz Bank wprowadził nową ofertę dla kredytu gotówkowego. Każdy klient, który skorzysta z kredytu gotówkowego i jednocześnie jednego z ubezpieczeń do kredytu, otrzyma oprocentowanie obniżone do 12,9% w skali roku. Oferta obejmuje wszystkie kredyty do kwoty 150 tys. zł. Jeszcze niższe oprocentowanie mogą otrzymać przedstawiciele tzw. wolnych zawodów – oferta dla nich obejmuje kredyty oprocentowane nominalnie na poziomie od 9,9% w skali roku. Oferta obowiązuje do końca kwietnia.

Santander Consumer Bank od 1 kwietnia 2009 nie przyjmuje wniosków o kredyt hipoteczny. Powodem jest relatywnie niska rentowność tego produktu. Obecni klienci banku będą obsługiwani na dotychczasowych warunkach. Bank bez zmian wypłaca również środki na podstawie umów o kredyt hipoteczny, umów warunkowych oraz przyznanych promes. Santander poinformował, że będzie kontynuował koncentrowanie się w Polsce na swej podstawowej działalności, czyli consumer finance, obejmującej kredyty samochodowe, karty kredytowe i kredyty gotówkowe.

LUKAS Bank obniżył oprocentowanie złotówkowego kredytu hipotecznego. Stopa bazowa w przypadku kredytu mieszkaniowego została obniżona z 6,26% na 4,20%. Wysokość marży nadal zależy od wysokości kredytu, wysokości udziału własnego i skorzystania z proponowanego ubezpieczenia na życie.

mBank zaoferował kredyt odnawialny w rachunku na preferencyjnych warunkach, z oprocentowaniem 9,99% przez pierwsze 3 miesiące oraz prowizją w wysokości 1%. O kredyt można wnioskować od 1 kwietnia do 18 maja br. Maksymalna kwota kredytu w promocji wynosi 10 tys. zł.

ING Bank Śląski podjął decyzję o czasowym wprowadzeniu preferencyjnego kursu spłaty rat kredytów hipotecznych indeksowanych kursem CHF udzielonych w 2008 roku. W tym celu będzie stosowany kurs średni z tabeli kursowej ING. – Biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania rynkowe podjęliśmy decyzję o rezygnacji z części spreadu walutowego do końca 2009 roku i zastosowaniu preferencyjnego kursu spłaty w przypadku produktów indeksowanych kursem CHF. Do spłaty stosowany będzie kurs średni tabeli kursowej ING ? tłumaczy Piotr Utrata, rzecznik prasowy ING Banku Śląskiego.

tabela

Justyna Niedzielska

Inwestycje.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AST   #bank   #Banki   #bankiem   #bankier   #bankowy   #banku   #br   #BRE   #bre bank   #cen