Konto articles

Bank Pocztowy promuje finanse wśród seniorów

Bank Pocztowy promuje finanse wśród seniorów

Bank Pocztowy wraz z Pocztą Polską uczestniczy w Dniach Seniora organizowanych przez ZUS.

Obecność Banku Pocztowego w organizowanych przez ZUS Dniach Seniora jest efektem wygrania przez konsorcjum Bank Pocztowy ? Poczta Polska konkursu przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem …

PKO Bank Polski oferuje 8 procent na lokacie terminowej powiązanej ze strukturą

Nowy produkt zakłada wpłatę połowy środków na 3-miesięczną lokatę z oprocentowaniem w wysokości 8 proc. w skali roku, druga część lokowana jest na 2,5-letniej lokacie strukturyzowanej opartej na cenie palladu z możliwością uzyskania dodatkowego zysku przy pełnej ochronie kapitału, w

Top