Banki

Medal Europejski dla BRE Banku

Platforma kompleksowego zarządzania należnościami BRE Banku została nagrodzona Medalem Europejskim w XX edycji konkursu organizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno ? Społeczny. To kolejne już wyróżnienie innowacyjnych produktów bankowości transakcyjnej BRE Banku.

Wyróżniony w konkursie produkt BRE Collection to pakiet zaawansowanych usług zarządzania spływem należności, począwszy od automatycznej identyfikacji wpływów na rachunek, poprzez księgowanie na kontach wirtualnych, a także uzgodnienie informacji dotyczących płatności oczekiwanych względem tych już zrealizowanych.

Baza usług wchodzących w skład rozwiązań collectowych takich jak BRE Collect, BRE Mass Collect, BRE Mass Collect Plus, BRE Direct Debit opiera się na jednej, bardzo elastycznej i wszechstronnej platformie bankowości internetowej iBRE. Zapewnia to bezbłędną identyfikację, szybkie księgowanie setek tysięcy należności pojedynczego klienta w skali miesiąca, a jednocześnie pozwala wykorzystywać pełną gamę narzędzi służących weryfikacji i monitorowaniu całego procesu. Dodatkowo, dzięki integracji z systemami billingowymi wystawców faktur wymiana danych o płatnościach dokonuje się automatycznie. Z punktu widzenia Klientów rozwiązania te znacznie skracają czas kolekcji należności, eliminują ryzyko błędów popełnianych w procesie zlecania płatności należności oraz jej księgowania, pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów działów księgowych, odpowiedzialnych za uzgodnienie otrzymanych należności.

DN_MedalSwoim Klientom BRE proponuje także szereg usług komplementarnych, w tym m.in.: możliwość dystrybucji papierowych zgód, ich weryfikacji i przygotowania do realizacji; transakcji Direct Debit (BRE Zgoda/ eZgoda); outsourcing procesów rozliczeniowych oraz pakiety usług faktoringowych (w ramach których BRE Bank stosuje m.in. usługi monitorowania limitów kredytowych, identyfikacji należności, uzgadniania spłat faktur, naliczania odsetek za przeterminowane zadłużenie, itp.).

?To, co wyróżnia naszą ofertę, to kompleksowe podejście do potrzeb masowych wystawców?- mówi Dariusz Nalepa, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w BRE Banku. ?Oferujemy klientom prawdziwie całościową obsługę procesów rozliczeniowych, a nie tylko obsługę płatności w ramach tychże procesów. Uważnie też obserwujemy rynek i trendy i staramy się dotrzymywać kroku zachodzącym na nim tendencjom. Na przykład w ostatnim czasie rejestrujemy, coraz więcej potrzeb firm związanych z przekazywaniem na zewnątrz procesu drukowania i wysyłania faktur, procesów windykacji, a nawet wyjaśniania reklamacji. Jesteśmy gotowi, żeby i w ten sposób wspierać naszych klientów?- dodaje.

BRE Bank od lat stawia na innowacyjność i wykorzystanie nowych technologii usprawniających obsługę i poszerzających zakres tradycyjnej oferty bankowej. Najważniejsze projekty zrealizowane do tej pory znacząco przyspieszyły proces uruchamiania Polecenia Zapłaty, doładowywanie telefonów komórkowych, czy realizowanie płatności za produkty i usługi kupowane w Internecie.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, jesienią 2009 roku BRE Bank podpisał strategiczną umowę, na podstawie której wszyscy klienci BRE Banku, MultiBanku i mBanku zostali objęci programem BILIX ? autorskim rozwiązaniem KIR, które umożliwia łatwe i szybkie otrzymywanie rachunków w formie elektronicznej i ich rozksięgowanie w wykorzystaniem technologii Internetu. W grudniu 2009 roku usługa została wdrożona w systemie bankowości detalicznej BRE Banku. Dodatkowo bank, jako partner KIR, będzie prowadził działania handlowe zmierzające do popularyzowania usługi i pozyskiwania wystawców. Wraz z podjęciem współpracy z KIR, BRE stał się bankiem o największym potencjale rozwoju w zakresie usługi EBPP.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #bank   #Banki   #bankiem   #banków   #bankowości   #banku   #BRE   #bre bank   #co to są kowenanty bankowe   #klient   #kowenant bankowy