Konto

Nowe produkty strukturyzowane w ING

ING Bank Śląski zaoferował klientom dwa kolejne produkty strukturyzowane. Subskrypcje trwają od 8 października do 23 października b.r.

Dzisiaj rozpoczęliśmy oferowanie Inwestycyjnej Lokaty Terminowej ?Stawiam na złotego”. Jest to 12-to miesięczna lokata inwestycyjna, w której wysokość oprocentowania uzależniona jest od zachowania się złotego względem euro. Dochodowość inwestycji będzie tym większa, im bardziej w okresie najbliższego roku umocni się nasza waluta w stosunku do waluty unijnej, jednak maksymalne oprocentowanie produktu wyniesie 12,50% w skali roku. Natomiast klientom z segmentu Private Banking zaoferowaliśmy produkt strukturyzowany, którego horyzont inwestycyjny jest dłuższy – wynosi 2 lata, a dochód zależy od zmiany wartości indeksu WIG20 – powiedział Dariusz Maliszewski, zarządzający Wydziałem Produktów Strukturyzowanych w ING Banku.1166356_expensive____1

Inwestycyjna Lokata Terminowa ?Stawiam na złotego” to produkt skierowany do klientów detalicznych, w tym również z segmentu Personal Banking. Jego dochodowość zależy od zachowania się kursu złotego względem euro – wyliczana w oparciu o kurs średni publikowany przez Narodowy Bank Polski. Minimalna kwota lokaty to 10 tys. zł na okres 12 miesięcy.

Inwestycyjna Lokata Terminowa ?WIG20 Profit” to produkt dedykowany wyłącznie klientom z segmentu Private Banking. Oprocentowanie jest uzależnione od zachowania indeksu giełdowego 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie inwestycji. Minimalna kwota lokaty to 25 tys. zł na okres 24 miesięcy.

Produkty strukturyzowane oferowane przez ING poza możliwością osiągnięcia zysku dają pełną gwarancję zainwestowanego kapitału

Similar Posts