Konto Wiadomości branżowe

Dwucyfrowy wzrost zysku, wyjątkowo silna pozycja konkurencyjna w 2012 roku

Bank Pekao w 2011 roku wypracował 2 899 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 14,8 proc. w ujęciu rocznym. Współczynnik zwrotu na kapitale (ROE) ukształtował się na poziomie 14,2 proc., natomiast wskaźnik siły kapitałowej Core Tier 1 na

Bank Pekao w 2011 roku wypracował 2 899 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 14,8 proc. w ujęciu rocznym. Współczynnik zwrotu na kapitale (ROE) ukształtował się na poziomie 14,2 proc., natomiast wskaźnik siły kapitałowej Core Tier 1 na poziomie 17,0 proc. Wzrost zysku netto wynikał z poprawy zysku operacyjnego, który wzrósł o 13,8 proc., do poziomu 4 060 mln zł. Przychody operacyjne wzrosły o 7,1 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy koszty pozostały pod ścisłą kontrolą, rosnąc jedynie o 0,6 proc. r/r, wyraźnie poniżej stopy inflacji. Natomiast koszty ryzyka wyniosły zaledwie 63 punkty bazowe, potwierdzając wyjątkową skuteczność banku na tym polu. Bank Pekao zanotował najwyższy wzrost portfela kredytowego w sektorze, wynoszący 15 mld zł, dzięki dobrej sprzedaży kluczowych produktów kredytowych, takich jak kredyty hipoteczne (+26 proc. r/r), czy finansowanie korporacji (+18,9 proc. r/r). Bank Pekao znacząco zwiększył swoje udziały rynkowe w tych segmentach.

Zysk Banku Pekao wyniósł 2 899 mln zł, po wzroście w ujęciu rocznym o 14,8 proc. Siłą napędową okazał się wzrost zysku operacyjnego o 13,8 proc., możliwy dzięki połączeniu skutecznych działań biznesowych i ścisłej kontroli kosztów. Przychody operacyjne wzrosły o 7,1 proc. w ujęciu rocznym, do poziomu 7 731 mln zł, głównie dzięki przychodom odsetkowym. Te ostatnie wzrosły o 9,8 proc. w ujęciu rocznym, do 4 724 mln zł wskutek zwiększenia portfeli kredytowych. Przychody rosły dzięki bardzo dobrym wynikom w obszarze głównych produktów kredytowych, szczególnie w czwartym kwartale 2011 roku. Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły natomiast o 3,4 proc. do poziomu 2 449 mln zł, głównie dzięki prowizjom kredytowym.

Bank Pekao utrzymał wyjątkową skuteczność w obszarze kontroli kosztów, które w 2011 roku wzrosły zaledwie o 0,6 proc. w ujęciu rocznym, wyraźnie poniżej inflacji. Wzrost kosztów był w znacznej mierze spowodowany zwiększeniem obowiązkowej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

A to już wiesz?  Lekarze do pracy! Za granicą?

Bank Pekao został liderem całego sektora bankowego w Polsce pod względem przyrostu portfela kredytowego w 2011 roku. Wyniósł on prawie 15 mld zł i był znacznie wyższy niż w innych bankach. Portfel kredytów detalicznych Pekao wzrósł o 16,4 proc. w ujęciu rocznym, osiągając poziom 36 733 mln zł, przy czym portfel kredytów hipotecznych w złotych wzrósł aż o 26 proc. r/r, do poziomu 20 281 mln zł. W przypadku kredytów korporacyjnych wzrost wyniósł 18,9 proc., a ich wolumen osiągnął 62 132 mln zł. Głównym motorem wzrostu było finansowanie sektora publicznego (+69 proc. r/r). Potwierdza to zaangażowanie Banku we współfinansowanie strategicznych dla rozwoju Polski projektów, również tych związanych z organizacją UEFA EURO 2012.

Depozyty detaliczne w 2011 r. wzrosły o 5 proc., osiągając poziom 48 763 mln zł, natomiast depozyty korporacyjne w tym samym okresie wzrosły o 15,4 proc., do poziomu 56 013 mln zł.

Bank Pekao udowodnił po raz kolejny wiodącą pozycję na polu zarządzania ryzykiem kredytowym, z kosztami ryzyka za 2011 rok na poziomie 63 punktów bazowych oraz wskaźnikiem kredytów niepracujących (NPL) na poziomie 6,6 proc.

?Jesteśmy doskonale spozycjonowani ? mamy kapitał, płynność, jedną wspólną wizję, a do tego jesteśmy wierni swoim zasadom i, co najważniejsze, mamy wspaniały zespół ludzi? ? powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao SA.

 

 

Dalszych informacji udziela:

Arkadiusz Mierzwa, rzecznik prasowy Banku Pekao SA, tel. (22) 524 54 48;  mob. +48 607 319 569.

 


Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce (wg. stress-testów przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2011 roku) i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 2011 r. na poziomie 17,0%).

Bank Pekao SA jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez ?Euromoney?. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny ?The Banker? i ?Global Finance?, ostatnio w 2010 roku.  W 2011 roku po raz czwarty z rzędu otrzymał prestiżowe nagrody magazynu ?Global Finance? za usługi bankowości korporacyjnej, która została uhonorowana m.in. nagrodą ?Złotego Bankiera? za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca. W bankowości detalicznej bank zdobył w 2011 roku godło ?Teraz Polska? za system bankowości elektronicznej Pekao24.

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa domy maklerskie oraz spółki oferujące leasing i faktoring.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia w sumie ok. 160 tys. osób.

hastagi na stronie:

#cdm pekao konto on-line

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy