Konto Wiadomości branżowe

Energa-Operator przesyła ponad połowę produkowanej w Polsce energii wiatrowej

Moc przyłączonych do sieci Energi-Operator farm wiatrowych przekroczyła 1001 MW. To ponad połowa wszystkich mocy z elektrowni wiatrowych zainstalowanych w Polsce. 

Aktualnie na terenie spółki pracuje 248 farm wiatrowych. Liczba i zainstalowana moc farm wiatrowych przyłączonych do sieci Energi-Operator wzrosła od 2009 r. prawie dwukrotnie z 520 MW w 2009 r do 1001 MW w lutym 2012. 

Podwojenie liczby przyłączonych mocy w tak krótkim okresie to konkretny wymiar realizowanej strategii Grupy ENERGA, która zakłada intensywny rozwój sieci dystrybucyjnej oraz wspieranie budowy odnawialnych źródeł energii.

Rozpoczęty w ENERGA Operator w 2010 program rozwoju sieci dystrybucyjnej i budowa podstaw do  tzw. sieci inteligentnej to ambitne przedsięwzięcia, które mogą na stałe odmienić charakter konkurencji w wytwarzaniu energii i jej – podkreśla Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA. –  Korzyści odnoszą wszyscy uczestnicy rynku ? i producenci energii zielonej, którym umożliwia to przyłączanie nowych źródeł, i klienci, gdyż rozproszenie i zróżnicowanie źródeł wytwarzania podniesie bezpieczeństwo zasilania. Warunkiem poprawy bezpieczeństwa jest nowoczesne zarządzanie siecią, wdrażane w naszej spółce dystrybucyjnej.

Na terenie działania spółki są doskonałe warunki dla lokalizacji farm wiatrowych ? mówi Wojciech Orzech, wiceprezes spółki odpowiedzialny za inwestycje. ? To stawia przed nami wyzwanie związane z umożliwieniem wzrostu udziału zielonej energii w ogólnej produkcji energii. W planowaniu rozwoju sieci kładziemy szczególny nacisk na inwestycje umożliwiające wyprowadzenie mocy z farm wiatrowych, stale poszukujemy nowych rozwiązań, aby zapewnić przyłączenie źródeł ?zielonej energii?.

Udział energii z farm wiatrowych przesyłanej sieciami spółki wynosi ok. 8 proc., a średnioroczny stopień wykorzystania mocy farmy na terenie spółki  wynosi od 26 do 30 proc. mocy zainstalowanej, w zależności od lokalizacji źródła.

Na przyłączenie czekają kolejne 702 farmy wiatrowe, o łącznej mocy  przekraczającej 4800 MW.

Wg informacji Urzędu Regulacji Energetyki na koniec grudnia w Polsce zainstalowanych było 3082 MW zielonych elektrowni (wiatrowych, wodnych, promieniowania słonecznego, biogazowi, z biomasy). Najwięcej, 1616 MW ? to elektrownie wiatrowe. Ponad 40 proc. mocy z OZE przyłączonej jest do sieci Energi-Operator.

 

Ciekawostki:

  • 1000 MW mocy zainstalowanej farm wiatrowych można porównać do mocy dużego bloku węglowego, jednakże farmy wiatrowe są niestabilnym źródłem energii, wykorzystującym w roku ok. 25 proc. swoich maksymalnych możliwości.
  • Energia produkowana z wiatru na terenie działania Energi-Operator zaspokaja zużycie energii przez ponad milion rodzin rocznie (przy założeniu rocznego zużycia na poziomie 2 MWh).
  • Moc zainstalowana wszystkich Odnawianych Źródeł Energii przyłączonych do sieci Energa-Operator wynosi 1360 MW. Obok farm wiatrowych spółka przesyła energię produkowaną przez elektrownie wodne i biogazownie.
  • Najwięcej farm wiatrowych przyłączonych do sieci Energi-Operator znajduje się w koszalińskim i toruńskim oddziale spółki.
  • Mapa elektrowni wiatrowych w Polsce: http://www.pwea.pl/pl/energetyka-wiatrowa/ewi-w-polsce/lokalizator-farm-wiatrowych oraz http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html

 

 

 

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy