Wiadomości branżowe

Zapisy na akcje spółki NEPENTES już od 5 grudnia!

Dom Inwestycyjny BRE Banku jako podmiot Oferujący zaprasza do udziału w Publicznej Ofercie Akcji spółki NEPENTES – producenta i dystrybutora towarów farmaceutycznych sprzedawanych bez recepty w aptekach na terenie Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Produkcja preparatów własnych Emitenta realizowana jest w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Łodzi. W zakresie dystrybuowanych towarów obcych

Dom Inwestycyjny BRE Banku jako podmiot Oferujący zaprasza do udziału w Publicznej Ofercie Akcji spółki NEPENTES – producenta i dystrybutora towarów farmaceutycznych sprzedawanych bez recepty w aptekach na terenie Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

Produkcja preparatów własnych Emitenta realizowana jest w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Łodzi. W zakresie dystrybuowanych towarów obcych Spółka reprezentuje czterech dostawców – z Niemiec, Irlandii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Aktualnie działalność produkcyjno-dystrybucyjna dotyczy ponad 80 produktów i dzieli się na trzy główne grupy asortymentowe:

 • linie preparatów dermatologicznych (linie produktowe: Iwostin, ApiPanten, Emolium, Sudocrem, Selsun Blue);
 • linie preparatów pediatrycznych (linie produktowe: Marimer, Infacol, Sudocrem, A-cerumen, Physidose);
 • linie preparatów na przeziębienie (linie produktowe: Propolki, Neo-angin, Melisana, Activ Kapseln).

  Wielkość Oferty:
  Oferta została podzielona na dwie transze:

 • Transza Inwestorów Indywidualnych, w której oferowanych jest 900 000 Akcji serii C,
 • Transza Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferowanych jest nie więcej niż 3 546 800 Akcji,
  Istnieje możliwość przesunięć między transzami.

  Harmonogram Oferty:

 • 3-4 grudnia 2007r. do godziny 15:00 – proces Budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych,
 • 4 grudnia 2007r. – ustalenie ostatecznej liczby Akcji, Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży – Cena emisyjna akcji nie będzie wyższa niż 18zł.
 • 5 – 7 grudnia 2007r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
 • 7 grudnia 2007r. – ostateczny termin zamknięcia subskrypcji,
 • W ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji lub w zbliżonym terminie – przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych na specjalnej sesji giełdowej oraz przydział akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Do składania zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych uprawnione są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.

Zapis mogą złożyć wyłącznie inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w DI BRE Banku S.A.

 

Dyspozycje zapisu na Akcje Spółki NEPENTES S.A. można składać:
– Osobiście w jednym z 15 Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego,
– Telefonicznie pod numerem 022 697 49 49,
– Przez Internet – specjalna formatka w menu Dyspozycje w Serwisie BReBrokers,
– Za pośrednictwem serwisu eMakler w mBanku oraz usługi maklerskiej w MultiBanku.

Inwestorzy DI BRE składający zapis powinni pamiętać iż:

 • Na rachunku inwestycyjnym powinny znajdować się środki pieniężne,
 • Zapis jest bezwarunkowy i nie podlega anulowaniu z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym,
 • Zapis może być opłacony należnościami – planowany termin przydziału akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych to poniedziałek 10 grudnia (rozliczenie sesji przydziałowej w środę 12 grudnia),
 • Minimalna wielkość zapisu – 10 Akcji, maksymalna wielkość – 900 000 Akcji – każdy inwestor uprawniony jest do wielokrotnego składania zapisów na akcje ale liczba akcji na jaką opiewają poszczególne zapisy będzie podlegać sumowaniu i łącznie nie może przekraczać 900 000 Akcji,

Prowizja maklerska wynosi 0%,

Uwaga!
Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki NEPENTES S.A. jest Prospekt Emisyjny, który znajduje się
tutaj.
Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Źródło mDom Maklerski. Dostarczył netPR.pl

hastagi na stronie:

#www inwestor online pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy