Wiadomości branżowe

Powołanie Prezesa Zarządu w towarzystwie BRE Ubezpieczenia TU S.A.

Dnia 26.11.2007 roku Rada Nadzorcza BRE Ubezpieczenia TU S.A. podjęła decyzję o powołaniu obecnego Członka Zarządu BRE Ubezpieczenia TU S.A. pana Pawła Zylm na stanowisko Prezesa Zarządu towarzystwa, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Obecnie Paweł Zylm pełni również funkcję Prezesa zarządu w spółce BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. W BRE Ubezpieczenia TU S.A. będzie pełnił bezpośredni nadzór nad Biurem Zarządu, Audytem Wewnętrznym, Departamentem Prawnym, Obsługi Klienta, Likwidacją Szkód, Departamentem Personalnymi i Administracyjnym oraz Biurem Projektowym.

W zarządzie pozostają bez zmian na stanowiskach Członków Zarządu: Elżbieta Pacholczuk, Małgorzata Knut oraz Jarosław Górski.

Objęcie stanowiska przez nowego Prezesa Zarządu towarzystwa nastąpi z dniem uzyskania przez Pana Pawła Zylm akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Nota biograficzna – Paweł Zylm

Dnia 26.11.2007 roku Rada Nadzorcza BRE Ubezpieczenia TU S.A. obecnemu Członkowi Zarządu Pawłowi Zylm – stanowisko Prezesa Zarządu. Od sierpnia 2007 pan Paweł Zylm pełni również funkcję Prezesa Zarządu w spółce BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada prawie dziesięcioletnie doświadczenie w ubezpieczeniach. Od początku istnienia projektu BRE Ubezpieczenia był zaangażowany w jego rozwój. Jako Dyrektor Operacyjny był odpowiedzialny za działalność operacyjną projektu m.in.: za współpracę z towarzystwami ubezpieczeń i partnerami zewnętrznymi, bezpośrednio nadzorował pracę departamentu obsługi klienta. W latach 1998 – 2003 pełnił szereg funkcji menedżerskich w branży ubezpieczeniowej m.in. odpowiadał za rozwój sieci agencyjnej tradycyjnej oraz sprzedaż poprzez kanały elektroniczne, wdrażania procesu sprzedaży internetowej produktów ubezpieczeniowych. Brał także aktywny udział w koordynacji procesu fuzji Zurich z Generali, gdzie następnie do 2006 roku pełnił funkcję Bancassurance Managera. W latach 1997-1998 pracował w Price Waterhouse Poland w dziale audytu i doradztwa księgowego przy projektach m.in. z zakresu bankowości. Rok wcześniej zdobywał doświadczenie w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. Paweł Zylm jest żonaty, ma dwóch synów i córkę. Pasjonuje się numizmatyką. Uwielbia także wycieczki rowerowe.

Źródło BRE Ubezpieczenia. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts