Wiadomości agencyjne Wiadomości branżowe

Banki i ubezpieczyciele przygotowują się do wprowadzenia nowych regulacji na rynku. Liczą na wzrost sprzedaży polis w bankach

Z końcem marca zacznie obowiązywać Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego. Wymusza ona na bankach zmianę polityki sprzedaży ubezpieczeń wobec klientów np. zaciągających kredyt. Część zmian może wpłynąć na zmniejszenie sprzedaży polis, jednak z drugiej strony większa przejrzystość oferty powinna spowodować wzrost zainteresowania klientów tymi produktami.

Ta rekomendacja ma przede wszystkim ma bardzo duży wpływ na organizację sprzedaży ubezpieczeń – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Andrzej Jarczyk, prezes zarządu UNIQA Polska. – Banki będą musiały występować jako agenci ubezpieczeniowi, a wszystkie polisy ubezpieczeniowe będą musiały być sprzedawane w formie indywidualnej, a nie grupowej. Również prowizja, którą wypłacaliśmy dotychczas up-front, będzie musiała być rozłożona w czasie.

Dziś polisy kupowane przy zaciąganiu kredytu czy przy umowie o kartę zapewniają ubezpieczenie grupowe. Banki zarabiają jako pośrednicy na prowizji od sprzedaży. Po zmianach – zgodnie z Rekomendacją U – banki będą mogły oferować tego typu ubezpieczenia pod warunkiem, że zamienią umowy grupowe na indywidualne. W innym przypadku będą musiały zrezygnować z tej oferty. Poza tym polisy będą mogły sprzedawać tylko określone osoby, zarejestrowane przez KNF jako osoby fizyczne wykonujące działalność agencyjną.

To wszystko może spowodować, że skłonność banków do sprzedaży ubezpieczeń będzie malała – ocenia Andrzej Jarczyk.

Z drugiej strony zarówno ubezpieczyciele, jak i banki liczą na to, że wzrośnie zainteresowanie klientów takimi produktami. Rekomendacja U ma na celu zwiększenie ochrony klientów bancassurance. Konsumenci będą lepiej informowani o tym, że polisa towarzyszy danemu produktowi bankowemu.

Klient będzie więcej wiedzieć o produkcie, który kupuje. A w związku z tym, że ciśnienie na prowizje będzie mniejsze ze strony pośredników, będzie miał też gwarancję, że produkt, który kupuje, jest dla niego korzystniejszy, bardziej rentowny – mówi prezes UNIQA. – Banki i ubezpieczyciele pracują nad dostosowaniem się do tych zmian, nad przygotowaniem nowych produktów. Z pewnością będą one korzystniejsze z punktu widzenia klienta, dlatego też i popyt na tego rodzaju ubezpieczenia może się zwiększyć.

Dużą zmianą jest to, że klient będzie miał swobodę wyboru zakładu ubezpieczeń, z którego usług chce skorzystać.

Banki mają czas do końca marca na dostosowanie się do rekomendacji KNF.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #firmy   #jest   #tak   #zarz