Wiadomości branżowe

Internetowy Kalkulator Kredytowy ? kolejna innowacja oferty BRE Banku dla MSP

BRE Bank po raz kolejny uatrakcyjnił ofertę skierowaną do Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). Z końcem listopada 2005 r. Klienci korzystający z jednej z najbardziej popularnych form finansowania jaką jest kredyt w rachunku bieżącym, mogą sami dokonać wstępnej oceny zdolności kredytowej za pomocą internetowego kalkulatora. W ten sposób BRE Bank zapewnił istotną oszczędność czasu dla swoich Klientów: przedsiębiorcy mogą ? bez konieczności kontaktu z bankiem, czy kompletowania wielu dokumentów ? sami zweryfikować dostępność zewnętrznego finansowania.

Kalkulator kredytowy dla MSP, dostępny na stronie www.brebank.pl/kalkulator, jest unikalnym na rynku rozwiązaniem dla firm opierających swą sprawozdawczość finansową o formularze F-01 i F-02. Firmy, które zamierzają wnioskować o kredyt w rachunku bieżącym w Pakiecie EFEKT Plus zaledwie w ciągu 5 minut i bez konieczności składania wizyty w oddziale Banku mogą uzyskać wstępną ocenę zdolności kredytowej. Aby otrzymać wynik wystarczy wpisać wybrane dane finansowe z formularzy F-01 i F-02, oraz podać kilka informacji dodatkowych, jak np. czas prowadzenia działalności, informację o udzielonych gwarancjach czy otwartych akredytywach.

Kalkulator on-line to kolejny krok ku unowocześnianiu oferty BRE Banku dla firm z sektora MSP.

Przypomnijmy, że od początku 2005 r. BRE Bank realizuje nową strategię działania, której celem jest zapewnienie Bankowi pozycji ?Najlepszej instytucji finansowej dla wymagających klientów?. W ramach strategii BREaktywacji wdrażany jest nowy model biznesowy usług dla firm. Jedno z jego podstawowych założeń obejmuje zmianę modelu obsługi klientów, w tym  zwiększenie nacisku na partnerskie doradztwo i unowocześnienie oferty dla firm sektora MSP. Zamiarem Banku jest przełamanie stereotypu postrzegania tej instytucji w grupie docelowej, jako banku obsługującego jedynie najpoważniejsze transakcje i największe korporacje. Bank daje wyraźny sygnał, że segment MSP jest dla niego jednym z kluczowych na rynku usług dla firm.

Konsekwencją tego typu starań było w ostatnich miesiącach unowocześnienie oferty BRE Banku oraz zapewnienie firmom z sektora MSP takiego samego standardu obsługi, jak największym przedsiębiorstwom. Od lipca br. BRE Bank zwiększył do 600 tys. zł limit kredytowy w rachunku bieżącym w ramach pakietu EFEKT Plus oraz zagwarantował czas rozpatrywania wniosku do 7 dni. BRE Bank wprowadził również nowy, elastyczny Pakiet EFEKT Finansowy, który umożliwia uzyskanie limitu kredytowego do wysokości 1 mln zł, pozwalającego korzystać aż z 5 produktów: kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, dyskonta weksli, gwarancji bankowych i akredytywy własnej bez pokrycia z góry, w dowolnym czasie, przy jednorazowym badaniu zdolności kredytowej. Każda z firm z segmentu MSP może teraz również liczyć na opiekę indywidualnego doradcy, który pomoże w doborze najlepszego zestawu produktów czy skonstruowaniu optymalnego montażu finansowego.

Teraz zarówno Klienci, jak i potencjalni Klienci mogą dodatkowo dokonać on-line wstępnej oceny zdolności kredytowej za pomocą przygotowanego specjalnie dla nich, kalkulatora. Aby wnioskować o ww. kredyt nie jest wymagana historia rachunku w BRE Banku.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts