Wiadomości branżowe

PKO Bank Polski nagrodził laureatów konkursu ?Dziś oszczędzam w SKO ? jutro w PKO?

Znane są już wyniki krajowych eliminacji konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”. Komisja, w której skład weszli pracownicy PKO Banku Polskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego wyłoniła zwycięzców i przyznała 12 nagród głównych oraz 7 wyróżnień. Konkurs „Dziś

Znane są już wyniki krajowych eliminacji konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”. Komisja, w której skład weszli pracownicy PKO Banku Polskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego wyłoniła zwycięzców i przyznała 12 nagród głównych oraz 7 wyróżnień.

Konkurs „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” organizowany jest przez PKO Bank Polski od lat 60. i ma na celu nie tylko upowszechnianie idei oszczędzania, ale przede wszystkim naukę podstaw ekonomii i bankowości oraz uwrażliwianie dzieci i młodzieży na sprawy społeczne. Ważnym celem jest również kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości. Konkurs prowadzony jest w trakcie roku szkolnego – trwa od września do kwietnia każdego roku.

W roku szkolnym 2009/2010 do rywalizacji przystąpiło blisko 700 szkół i drużyn harcerskich z całej Polski. Ukończyło ją 547 zespołów. Zgromadziły one na książeczkach SKO 10 077 000 zł. Do etapu krajowego zakwalifikowane zostały 63 szkoły. Wszystkie zaprezentowały wysoki poziom i niezwykłą kreatywność zarówno przy organizowaniu akcji edukacyjnych, jak i zarobkowych oraz oszczędnościowych. Uczniowie-członkowie Szkolnych Kas Oszczędności, wraz z opiekunami, przedstawili swoje całoroczne dokonania w kronikach wykonanych z pomysłowością, która zaskoczyłaby niejednego artystę.

Od kilku lat szkoły oceniane są w trzech kategoriach. Wyznacznikiem jest liczebność uczniów w placówce, która przygotowała pracę konkursową. Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” zostały:

–       w grupie szkół i drużyn harcerskich liczących do 100 uczniów oraz szkół, w których liczba członków SKO nie przekracza 50 osób, najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Michowicach (województwo łódzkie). Na drugim miejscu znalazły się dwie szkoły z województwa mazowieckiego: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach Wielkich oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach – Kosnach. Trzecie miejsce przyznano Szkole Podstawowej w Słonem (województwo lubuskie);

–       w grupie szkół liczących od 100 do 500 uczniów Komisja przyznała dwa pierwsze miejsca. Zdobyły je: Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze (województwo dolnośląskie) i Gimnazjum nr 2 w Pińczowie (województwo świętokrzyskie). Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach (województwo łódzkie) natomiast trzecie miejsce ex aequo zajęły: Zespół Oświatowy w Żelkowie – Kolonii (województwo mazowieckie) i Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju (województwo małopolskie);

A to już wiesz?  Zakupy świąteczne w mBanku

–       wśród szkół liczących powyżej 500 uczniów nie przyznano pierwszego miejsca, natomiast na drugim miejscu znalazły się: Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze (województwo dolnośląskie) i Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie (województwo dolnośląskie). Zdobywcą trzeciego miejsca został Zespół Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Skwierzynie (województwo lubuskie).

Głównymi kryteriami, jakimi kierowała się komisja przy ocenie prac, były: formy popularyzacji wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej, rodzaje podejmowanej działalności związanej z pozyskiwaniem środków pieniężnych, skala i efektywność przedsięwzięć przynoszących dochody oraz średnia wysokość wkładów przypadająca na jednego członka SKO.

Warto podkreślić, że około 1/3 zgromadzonych w szkolnych kasach środków pochodziła z podejmowanych przez uczniów różnego rodzaju przedsięwzięć, takich jak: sprzedaż wyrobów własnych (ciasta, kanapki) i gazetek szkolnych, zbiórka surowców wtórnych, usługi fotograficzne i kserograficzne, organizacja sklepików, kiermaszy, dyskotek, giełd książek, loterii fantowych, występów szkolnych zespołów, teatrzyków, prace porządkowe wokół szkoły i w rodzinnych miejscowościach, uprawa ogródków warzywnych i kwiatowych. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczane były zazwyczaj na dopłaty do wycieczek szkolnych, wyjazdów na „zielone szkoły”, zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek.

Ważnym elementem konkursu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej. Zgodnie z tą zasadą prowadzono lekcje bankowości, konkursy literackie i plastyczne, quizy, turnieje międzyszkolne oraz powiatowe. Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, jak co roku, zorganizowało Ogólnopolski Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej, w którym brały udział szkoły z całej Polski. Coraz częściej też edukacją obejmowani są także rodzice, dla których dzieci przygotowują m.in. materiały informacyjne o produktach Banku.

Wśród wielu akcji podejmowanych przez uczniów są i takie, w których dzieci kształtują swoje postawy społeczne, koncentrując się na potrzebach innych. Szkoły angażują się w finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, akcję „Góra Grosza” czy „Sprzątanie świata”. Wspomagają zarobionymi przez siebie pieniędzmi fundacje ratujące życie i zdrowie dzieci oraz wychowanków domów dziecka.

A to już wiesz?  Najbardziej innowacyjne firmy w Polsce wybrane!

Działania te nie byłyby możliwe, gdyby nie pasja i ogromne zaangażowanie nauczycieli – opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności. Obowiązki opiekuna SKO nie ograniczają się do przyjmowania wpłat i realizacji wypłat. Są to codzienne działania na rzecz upowszechniania oszczędzania w szkole i w domach uczniów. Należą się im wyrazy uznania.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Po 3. kwartale 2010 roku osiągnął zysk netto w wysokości 2,5 mld zł, co stanowiło blisko 29 proc. zysku polskiego sektora bankowego w tym okresie. Z 28-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez porównywarkę finansową Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, a także zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na miliard dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

A to już wiesz?  Oszczędzaj i inwestuj z Money.pl i mBankiem!

Źródło PKO Bank Polski. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy