Konto

Rusza AKADEMIA ANALIZY TECHNICZNEJ DI BRE Banku!

Już 16 października odbędą się pierwsze szkolenia z zakresu Akademii Analizy Technicznej – projektu organizowanego przez DI BRE Banku. Akademia Analizy Technicznej to cykl szkoleń przeznaczony dla Klientów DI BRE Banku, pozwalający zgłębić wiedzę z zakresu analizy technicznej, prowadzony przez Pawła Szczepanika ? guru analizy technicznej w Polsce.

Szkolenia odbędą się Warszawie, w SCSK ? Żurawia?, ul. Żurawia 47 .

Uczestnikom szkolenia proponujemy wykłady o następującej tematyce:

? Moduł I ? 16 października 2009, g. 17:30-19:30

?Wskaźniki w analizie technicznej ? przykłady zastosowań?

Celem prezentacji jest omówienie i przedstawienie właściwej interpretacji klasycznych wskaźników analizy technicznej. Wykład nie ma na celu encyklopedycznego przedstawienia wskaźników. “Celem jest zwrócenie uwagi na pewne zasady i układy techniczne pomocne w handlowaniu. Istotne jest zauważenie wad wskaźników ? inwestor musi zdawać sobie sprawę z ograniczeń, jakie niesie ich wykorzystanie przy zawieraniu transakcji. Z drugiej strony w pewnych sytuacjach pewne ich cechy mogą być niezwykle pomocne. Analiza trendu ma pierwszorzędne znaczenie, jeżeli ktoś ma zamiar zostać inwestorem odnoszącym sukces. Zrozumienia tego jak rozpoznawać kierunek trendu, jego wykupienie lub wyprzedanie jest istotnym, ale oczywiście nie jedynym elementem skutecznego inwestowania. “- mówi Paweł Szczepanik.

Prezentacja jest skierowana do inwestorów aktywnie uczestniczących na rynku kapitałowym i znających podstawowe pojęcia z zakresu analizy technicznej.

? Moduł II ? 23 października 2009, g. 17:30-19:30

?Budowanie strategii inwestycyjnej w oparciu o wykresy słupkowe i świecowe?

Poprawna interpretacja tego, co widać na wykresie słupkowym i świecowym jest niezbędnym elementem zyskownego tradingu. Po pierwsze sam wykres jest mniej opóźniony w stosunku do rynku w porównaniu ze wskaźnikami, po drugie wokół świecy czy słupka łatwiej i precyzyjniej można określić moment otwarcia pozycji oraz określić moment, kiedy należy ją zamknąć. Zaletą słupka bądź świecy jest to, że wspomniane poziomy możemy wyznaczyć z niezwykłą precyzją z dokładnością do jednego ticka. Prezentacja ściśle łączy się z wykładem dotyczącym wskaźników, gdyż oba elementy są lub mogą być stosowane w połączeniu ze sobą. Wykład jest skierowany do inwestorów aktywnie uczestniczących na rynku kapitałowym i znających zakres AT prezentowany w literaturze polskiej w stopniu przynajmniej podstawowym. Po prezentacji uczestnik będzie umiał samodzielnie identyfikować sygnały otwarcia pozycji na rynku przy pomocy poznanych na wykładzie formacji. Pozna także zasady zarządzania pozycją poprzez poprawne ustawienie linii obrony w celu ochrony kapitału początkowego oraz ochrony kapitału w czasie trwania transakcji.

? Moduł III ? 6 listopada 2009, g. 17:30-19:30

?Krókoterminowe strategie traderskie o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu?

Wykład zawiera przegląd 9 krótkoterminowych formacji technicznych charakteryzujących się wysokim prawdopodobieństwem sukcesu. Ich horyzont inwestycyjny wynosi 2 -3 sesje, ale w połączeniu np. z analizą wskaźnikową lub teorią fal Elliota mogą być wykorzystane do gry na dłuższy termin. Ich bezdyskusyjną zaletą jest ściśle zdefiniowany poziom otwarcia pozycji na rynku, kiedy psychika inwestora jest narażona na wyjątkowo duży stres. Zaprezentowane formacje są stosowane przez inwestorów amerykańskich, ale wszystkie wykresy przygotowane są na danych z rynku polskiego. Jest to swoistego rodzaju test metod w celu sprawdzenia czy dane formacje na rynku się sprawdzają czy nie. Celem wykładu jest także pokazanie słuchaczom jak należy testować i sprawdzać nowo poznane w literaturze bądź na różnych kursach inwestycyjnych techniki. “Strategia traderska to ściśle określone warunki, jakie musi spełnić wykres aby otworzyć na rynku pozycję. W momencie kiedy pozycja zostaje otwarta, natychmiast ustawiane jest dla niej zlecenie obronne typu stop – loss. Od systemu inwestycyjnego różni się tym, że w przypadku systemu należy zawsze zająć pozycję kiedy system generuje sygnał. W przypadku strategii główną rolę odgrywa umysł ? czyli na daną transakcję możemy się zdecydować lub nie.”- dodaje Szczepanik.

Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy spełnić następujące kryteria:

* Moduł pierwszy: posiadanie rachunku inwestycyjnego w DI BRE Banku
* Moduł drugi: zawarta minimum jedna transakcja ( od września 2009 roku)
* Moduł trzeci: obrót w wysokości 1000 PLN ( od września 2009 roku)

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: [email protected], podając imię i nazwisko oraz numer rachunku inwestycyjnego w DI BRE Banku.Liczba miejsc ograniczona!

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową w dziedzinie finansów rozpoczął w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. w 1993 roku jako makler giełdowy- specjalista.

Od 1998 roku animator rynku kontraktów terminowych. Obecnie pracuje w Biurze Sprzedaży i Operacji Zagranicznych.Regularnie prowadzi spotkania posesyjne dla Inwestorów w warszawskim Punkcie Obsługi Klienta, w czasie których szczegółowo są omawiane indeksy, instrumenty pochodne oraz najbardziej płynne spółki w oparciu o analizę techniczną . Dodatkowo prowadził cykl szkoleń dla inwestorów we współpracy z Gazetą Giełdy Parkiet oraz bierze udział w licznych seminariach organizowanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku.Hobby to wędkarstwo, czas wolny spędza z bliskimi.

Similar Posts