Konto Wiadomości branżowe

Największe wdrożenie informatyczne w historii Generali w Polsce

Wdrożenie nowego systemu IT do obsługi polis na życie w Grupie Generali Polska zakończone sukcesem.Największy projekt IT w historii w firmy w PolscePrzyspieszenie i unowocześnienie procesów sprzedażowych i wsparcia biznesu na
  • Wdrożenie nowego systemu IT do obsługi polis na życie w Grupie Generali Polska zakończone sukcesem.

  • Największy projekt IT w historii w firmy w Polsce

  • Przyspieszenie i unowocześnienie procesów sprzedażowych i wsparcia biznesu na rynku ubezpieczeń na życie

  • Wdrożenie zrealizowano przez budowę systemu we własnym zakresie

W połowie lutego sukcesem zakończyło się najważniejsze wdrożenie informatyczne w historii Grupy Generali w Polsce. Uruchomiony został nowy system wspierający sprzedaż i obsługę ubezpieczeń na życie – GLAS 3.0.

Stworzenie i wdrożenie systemu GLAS 3.0 było naturalną odpowiedzią na potrzeby rynku oraz wewnętrzne wymagania biznesowe Grupy Generali, która rok do roku rozwija się na rynku ubezpieczeń na życie w tempie kilkudziesięciu procent. Otwarta architektura systemu oraz szeroka gama funkcjonalności pozwala na obsługę pełnego zakresu produktów życiowych, a także zarządzanie komunikacją z siłami sprzedaży. System wyposażony został w elastyczny moduł definiowania i modyfikacji produktów, co umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie nowego produktu na rynek z kilku miesięcy do kilku tygodni.

– „Wdrożenie systemu GLAS ma fundamentalne znaczenie dla możliwości rozwoju Generali na polskim rynku ubezpieczeń na życie. Wychodzimy z założenia, że nowoczesna infrastruktura technologiczna jest obecnie warunkiem koniecznym dla zwiększenia poziomu satysfakcji naszych Klientów oraz sprostania ambitnym planom biznesowym i sprzedażowym.- mówi Artur Olech, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

Klient czeka krócej

Nowy system, dzięki częściowej automatyzacji, znacząco przyspiesza proces wystawiania polis dla szerokiej gamy produktów. Ponadto, co szczególnie istotne dla Klientów – poprzez wprowadzenie rejestru szkód oraz wypłat – poprawiona została jakość i kontrola nad procesem wypłaty świadczeń. Skrócony został również czas odpowiedzi na zgłaszane reklamacje. Dodatkową korzyścią będzie zwiększenie dostępności do Portalu Klienta Generali, który w nowym systemie umożliwia Klientom zarządzanie własnymi inwestycjami przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

A to już wiesz?  MultiBank - zmiana oprocentowania depozytów i kredytów od 14.11.02

Zwiększenie bezpieczeństwa

Funkcjonalności, w jakie wyposażony jest system GLAS 3.0 zwiększyły dostępność do danych i raportów od strony sprawozdawczo-księgowej (controlling finansowy). Dzięki temu codziennie generowany jest zestaw informacji, które na bieżąco sprawdzają spójność danych w systemie i alarmują o ewentualnych nieprawidłowościach.

– „Rozbudowana funkcjonalność nowego systemu GLAS w Generali pozwala na łatwiejsze kontrolowanie procesów sprzedażowych i finansowych, przebiegających w ramach systemu, co gwarantuje większą stabilność i bezpieczeństwo danych oraz poprawę jakości pracy wszystkich jednostek finansowych w firmie” – mówi Magdalena Nawłoka, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Generali.

System szyty na miarę

System został zbudowany tzw. metodą „in-house”, czyli własnymi zasobami informatycznymi, na podstawie wewnętrznych wymagań biznesowych i funkcjonalnych opracowanych przez specjalistów zespołów merytorycznych. W pracach nad nowym systemem uczestniczyło niemal 100 pracowników Generali, wspieranych doświadczeniem ekspertów zewnętrznych.

„Dzięki podjęciu decyzji o budowaniu systemu własnymi siłami uzyskaliśmy możliwość wyposażenia go we wszystkie niezbędne i pożądane funkcjonalności. Ponadto, nie musimy ponosić kosztów zdobywania wiedzy technicznej i merytorycznej, związanej z zarządzaniem i rozbudowywaniem nowego systemu. Szczególnie trudnym przedsięwzięciem było takie przygotowanie systemu, które zagwarantowałoby możliwość prowadzenia polis zawartych przed jego powstaniem” – podkreśla Mariusz Zagajewski, Kierownik Projektu wdrożenia nowego systemu, Dyrektor Departamentu Indywidualnych Ubezpieczeń na Życie i Emerytalnych w Generali. –„Dzięki wdrożeniu metodą „In-house” udało nam się doprowadzić do znaczących oszczędności kosztowych w porównaniu do zakupu gotowych rozwiązań – dodaje M. Zagajewski.

– „Implementacja systemu stanowi krok milowy w realizacji strategii informatycznej Generali na lata 2009-2012. Nasze prace, od rozpoczęcia analiz, przez fazę projektowania do zakończenia wdrożenia i migrację, trwały ponad dwa lata, co jak na skalę i ogrom zadań do wykonania jest w naszej opinii ogromnym sukcesem firmy. Szczególnie, że w tym samym czasie wymieniliśmy lub zmodyfikowaliśmy 11 innych elementów infrastruktury informatycznej, które stanowią integralną część systemu GLAS” – powiedział Przemysław Pietrzyk, Dyrektor Departamentu IT w Grupie Generali.

A to już wiesz?  Brak siły roboczej może zahamować inwestycje drogowe. Do zrealizowania zostało jeszcze 70 proc. planowanych dróg ekspresowych

Plany rozwoju

Poza zaawansowanymi funkcjonalnościami, system obsługi produktów na życie Generali zapewnia także wsparcie informatyczne dla rosnącej sieci oddziałów i pośredników Generali. Dzięki niemu, pracownicy terenowi i partnerzy firmy otrzymają dostęp do systemu, za pomocą którego – z łatwością i bez udziału Centrali – przygotują i wystawią polisy dla Klientów. Należy się spodziewać, że rozwój nowego systemu znacznie zmniejszy czasochłonność obsługi klienta w oddziałach i poprawi komunikację pomiędzy pracownikami Centrali, a pośrednikami ubezpieczeniowymi. Wpłynie to również na efektywność działań Generali na rynku ubezpieczeń na życie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy