Wiadomości branżowe

Bezpieczna Przyszłość z ING

ING Bank we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie zaoferował klientom nowy produkt o charakterze ochronno-inwestycyjnym „Bezpieczna Przyszłość”, służący systematycznemu oszczędzaniu. Produkt jest dostępny od 22 listopada b.r. w oddziałach banku.

„Bezpieczna Przyszłość to propozycja przeznaczona dla osób, które chcą mieć pewność, że niezależnie od zdarzeń losowych, zgromadzą kapitał potrzebny na zaspokojenie potrzeb osoby bliskiej, np. dziecka, zapewniając mu środki na start w dorosłe życie, czy też sfinansowanie jego edukacji. Umożliwia to gwarancja zainwestowanej części składki oraz możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku wynikającego z inwestowania środków w ramach polisy, ale przede wszystkim pewność, że w przypadku śmierci, trwałej całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, to ubezpieczyciel przejmie od klienta obowiązek opłacania składek. Dzięki temu, na koniec trwania umowy zostanie zgromadzona kwota, jaka została ustalona przez klienta w momencie zawierania umowy ubezpieczenia” – powiedział Dariusz Maliszewski, Manager Wydziału Produktów w ING Banku.

Bezpieczna Przyszłość jest indywidualnym kapitałowym ubezpieczeniem na życie z miesięczną składką w wysokości co najmniej 150 zł, dzieloną na dwie części. Część inwestycyjna jest przeznaczona na budowanie wartości polisy, natomiast część ochronna jest przeznaczona na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Alokacja składki jest stała i zależy od wieku klienta oraz okresu ubezpieczenia na etapie podpisywania wniosku.

Produkt gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku następujących zdarzeń objętych ubezpieczeniem:

  • zgon Ubezpieczonego w czasie okresu ubezpieczenia oraz dożycie przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia,
  • całkowita niezdolność Klienta/Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Najważniejsze parametry produktu to:

  • składka w wysokości min. 150 zł,
  • okres ubezpieczenia wynosi od 5 do 25 lat,
  • możliwość dokonywania wpłat składek dodatkowych w wysokości od 500 zł,
  • możliwość zawieszenia opłacania składek nawet na 6 miesięcy raz na 5 lat,
  • możliwość przekształcenia umowy w umowę ubezpieczenia bezskładkowego,
  • możliwość dokonywania wypłaty w trakcie trwania umowy bez dodatkowych kosztów po upływie 2 lat trwania polisy,
  • brak „podatku Belki” od świadczeń wypłaconych po zakończeniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie na życie dla posiadacza produktu.

W przypadku rezygnacji z ochrony w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania polisy, nastepuje jej unieważnienie i zwrot pełnej kwoty wpłaconych składek. Począwszy od 31 dnia licząc od daty zawarcia umowy, rezygnacja skutkuje wypłaceniem Wartości wykupu, która stanowi procentową wartość polisy.

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts