Nowe podejście do oszczędzania sposobem na dostatnią emeryturę

Od 22.11 Bank Pekao wprowadza innowacyjny produkt oszczędnościowy o nazwie ?Moja Perspektywa?. Jego unikalne cechy sprawiają, że długoterminowe gromadzenie środków staje się nie tylko efektywne, ale i bezpieczne. Specyficzna konstrukcja produktu zapewnia ochronę zainwestowanym środkom na wypadek gwałtownego załamania koniunktury rynkowej w końcowym okresie oszczędzania.

Konstrukcja programu zakłada regularne wpłaty środków (pierwsza wpłata 600 zł, kolejne po min. 150 zł), które są lokowane w jednostkach uczestnictwa trzech funduszy. Unikalnym w skali polskiego rynku jest automatyczna i płynna zmiana alokacji wraz z upływem czasu ? na początku pieniądze inwestowane są głównie w fundusze agresywne, by wraz z upływem czasu lokować je mniej agresywnie, głównie w  fundusze dłużne . W ten sposób ryzyko inwestycji jest dostosowywane do jej horyzontu czasowego. Im dłuższy czas do końca Programu, tym nowe wpłaty są inwestowane bardziej agresywnie. Natomiast im krócej do końca trwania programu, tym mniej ryzykowna alokacja kolejnych wpłat..

- W świetle trwającej obecnie debaty o tym, jak powinny inwestować nasze pieniądze OFE, tak by zapewnić bezpieczeństwo inwestycji również pod koniec okresu oszczędzania, postanowiliśmy, prawdopodobnie jako pierwsi na polskim rynku, wprowadzić nowatorskie podejście. Jedną z jego najważniejszych cech jest pełen automatyzm ? klient nie musi pamiętać o zmianie sposobu alokacji, bo program sam podąża za cyklem życiowym inwestora ? mówi Mateusz Gołąb, szef bankowości dla klientów zamożnych w Banku Pekao.

Nowy produkt Banku Pekao, przygotowany wspólnie z Pioneer Pekao TFI, stawia również na regularność wpłat,, bo jednym z założeń tego podejścia do oszczędzania jest przekonanie klientów, że konsekwentne stosowanie zasady małych kroków może przynieść nadspodziewane dobre efekty. I na życzenie klienta istnieje oczywiście możliwość dokonywania wpłat w sposób nieregularny, lub też ich dowolnego zwiększania w trakcie trwania programu.

- ?Moja Perspektywa" to produkt inwestycyjny nowej generacji, który łączy w sobie systematyczność, dywersyfikację i dostosowywanie inwestycji do czasu jej trwania. A wszystko to odbywa się w ramach profesjonalnego zarządzenia aktywami funduszy inwestycyjnych -  mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI. 

Minimalny czas trwania inwestycji to 6 lat, natomiast maksymalny ? 40 lat. Już od pierwszej wpłaty klient otrzymuje atrakcyjne zniżki w opłatach za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy (od 10 proc. w pierwszym roku do 100 proc. po szóstym roku trwania inwestycji).  Do wyboru są dwa portfele, zaproponowane przez specjalistów z Pioneer Pekao TFI: krajowy, oparty na trzech funduszach otwartych (Akcji Polskich, Obligacji Plus i Lokacyjny) oraz międzynarodowy (Akcji Rynków Wschodzących, Obligacji Strategicznych i Lokacyjny).

- W przeciwieństwie do większości innych produktów oszczędnościowych w ?Mojej Perspektywie? klient może w każdej chwili wycofać część lub całość zgromadzonych środków. Jeżeli chciałby uczynić to przed szóstym rokiem trwania inwestycji będzie musiał jedynie zwrócić kwotę wynikającą z wysokości uzyskanych zniżek ? mówi Mateusz Gołąb.

?Moja perspektywa? to kolejny produkt oszczędnościowy zaproponowany przez Bank Pekao obok istniejących już i odnoszących sukcesy inicjatyw takich jak ?Super Basket?, ?Pak Pro?, ?Pak Junior?, czy Indywidualne Konta Emerytalne Pioneer.

Aneks:

Poniżej przykład zmieniających się proporcji podziału wpłat na poszczególne fundusze w zależności od czasu trwania programu (dla portfela ?krajowego?):

 

Fundusz/Czas do końca programu (w latach)

>1

1-3

3-5

5-10

10

FIO Akcji Polskich

10 %

20%

50%

80%

90%

FIO Obligacji Plus

30%

30%

20%

10%

5%

FIO Lokacyjnty

60%

50%

30%

10%

5%

 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA obsługuje ponad 5 milionów klientów.

Bank Pekao SA w 2010 roku otrzymał tytuł "Najcenniejszej polskiej firmy 2009 r." tygodnika "Newsweek" i AT Kearney Czterokrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008, 2009 oraz 2010 przyznawany przez magazyn ?Euromoney?, tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu ?Global Finance?, a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku  2009, 2008 i 2004 przez magazyn ?The Banker? .

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi prawie 9600 placówek oraz zatrudnia ponad 161 tys. osób, według stanu na koniec czerwca 2010 roku.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top