Konto

Zmiany w Zarządzie Banku Pocztowego

7 października br. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego SA dokonała zmian w składzie Zarządu Banku.

Po przeszło trzech latach zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu, z dniem 18 października br. Piotr Kamiński zakończy swoją misję w Banku Pocztowym, aby już wkrótce podjąć nowe wyzwania zawodowe.

Na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, z dniem 19 października br., został powołany Tomasz Bogus, który od listopada 2008 roku jako Członek Zarządu kieruje obszarem bankowości korporacyjnej i transakcyjnej w Banku Pocztowym. Ta zmiana gwarantuje kontynuację strategii rozwoju Banku oraz jego dalszy rozwój.

7 października ze składu Zarządu Banku odszedł również I Wiceprezesa – Zbigniew Derdziuk. Zbigniew Derdziuk został powołany na początku października na stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
282933_cheesy_grin
Jednocześnie decyzją Rady Nadzorczej do składu Zarządu Banku Pocztowego dołączył od 7 października br. Michał Sobiech, który do tej pory pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionu Finansów.

Piotr Kamiński podczas swojej kadencji przemienił Bank w nowoczesną instytucję finansową. Duży nacisk kładł również na rozwój współpracy z Pocztą Polską – od listopada 2006 roku realizowany jest wspólny projekt budowy bankowości detalicznej na bazie infrastruktury pocztowej. Stworzone zostały wydzielone punkty zlokalizowane w Urzędach Pocztowych, gdzie Klienci mogą skorzystać z usług finansowych Banku. Do tej pory uruchomiono 2 075 takich Stanowisk.

Na przestrzeni od końca 2005 roku do końca III kw. 2009 roku nastąpiło potrojenie zarówno salda kredytów detalicznych, jak i kredytów korporacyjnych. Szczególnie duża zmiana nastąpiła pomiędzy rokiem 2008 a 2009 – kiedy saldo kredytów ogółem wzrosło r/r o prawie 60%. W ciągu ostatnich 3,5 lat saldo depozytów wzrosło przeszło dwukrotnie. W tym okresie wynik netto Banku utrzymywał się na poziomie między 20 a 30 mln zł. Bank jest bardzo dobrze oceniany przez Nadzór Finansowy (2 CAEL).

Ostatnie trzy lata były też czasem wprowadzenia do oferty wielu nowych produktów – w tym czasie Bank zaproponował Klientom m.in. Konto Plus, Pocztowy Ekspres Kredytowy, Nowe Konto Oszczędnościowe, lokaty sportowe, Kredyt ?Raz Dwa” oraz uruchomił pierwszy w Polsce internetowy sklep z lokatami www.lokaty-online.pl. Uruchomiona została także usługa bankowości elektronicznej – Pocztowy24. Bank Pocztowy rozpoczął też współpracę z firmami oferującymi usługi przekazów pieniężnych z zagranicy, a także Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu ?Rodzina na swoim” oraz programu dopłat do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych.

Na przestrzeni tego okresu dokonano zasadniczych zmian w organizacji Banku. Stopniowo dokonywano przebudowy organizacji w drodze centralizacji procesów oraz reorganizacji struktury, a także wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie procesów sprzedaży i wsparcia informatycznego, szczególnie w integracji z rozproszoną siecią Poczty Polskiej.

Tomasz Bogus od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością. Doświadczenie w zakresie bankowości korporacyjnej zdobywał m.in. w Powszechnym Banku Gospodarczym, gdzie pełnił funkcję z-cy Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw oraz Banku Austria Creditanstalt Poland na stanowisku Dyrektora Oddziału Banku. Od 2001 roku związany był z BRE Bankiem, gdzie do 2006 roku rozwijał bankowośc detaliczną jako szef MultiBanku, a później pełnił funkcję Dyrektora Banku ds. Zarządzania Siecią Oddziałów Korporacyjnych. Zajmując powyższe stanowiska Tomasz Bogus uzyskał umiejętności z zakresu przygotowywania i realizacji strategii biznesowych w bankowości detalicznej i korporacyjnej, tworzenia i prowadzenia projektów rozwojowych w kanałach dystrybucji i projektów restrukturyzacyjnych. Posiada również doświadczenie w zakresie zarządzania liniami biznesowymi i sprzedażą w bankowości. Tomasz Bogus jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i posiada uprawnienia radcy prawnego.

Michał Sobiech jest absolwentem SGH, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (ACCA). Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w firmie doradczej KPMG, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych, doradztwem finansowym oraz doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem dla wielu banków działających na polskim rynku. W 2004 roku podjął pracę na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości Finansowej w Kredyt Banku S.A. Na początku 2007 roku została mu powierzona funkcja Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Kredyt Banku S.A. Był członkiem m.in. Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Komitetu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Komitetu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. W sierpniu 2008 roku został powołany na stanowisko Doradcy Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A., gdzie zajmował się nadzorowaniem realizacji projektów o charakterze strategicznym dla banku i Grupy KBC w Polsce. W czerwcu 2009 roku rozpoczął pracę w Banku Pocztowym S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionu Finansów.

Similar Posts