Konto Wiadomości branżowe

Milion Klientów po III kwartale 2011

W zaledwie trzy miesiące (od lipca do września 2011r.) Bank przekonał do swoich usług ponad 65 tys. nowych Klientów indywidualnych, a w październiku liczba Klientów indywidualnych i mikrofirm w Banku Pocztowym przekroczyła milion.

Mamy za sobą kolejny bardzo udany kwartał, w którym dynamiczny wzrost biznesu przełożył się na 16,2 mln zł zysku netto – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. Dalszy szybki rozwój jest możliwy dzięki emisji obligacji i pożyczce podporządkowanej od naszego głównego akcjonariusza. Dzięki tym dwóm projektom zakończonym w lipcu br. Bank został dokapitalizowany kwotą ponad 90 mln zł – dodaje Tomasz Bogus. 

Na koniec III kw. 2011 r. Bank Pocztowy obsługiwał już  981 tys. Klientów detalicznych (indywidualni + mikrofirmy). Zaledwie w 3 miesiące przyciągnęliśmy  aż  65 tys. nowych Klientów – jest to wynik dający miejsce w ścisłej czołówce rynku. Szczególnie intensywny wzrost liczby Klientów indywidualnych nastąpił na przełomie III i IV kwartału. We wrześniu i październiku Bank pozyskiwał średnio 1500 Klientów dziennie. Dzięki takiej dynamice w październiku liczba Klientów detalicznych Banku Pocztowego przekroczyła 1 milion – mówi Szymon Midera, Wiceprezes Banku Pocztowego, odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej. Warto podkreślić, iż aż 72% Klientów to osoby mieszkające w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców – zgodnie z założeniami strategii Banku.

Bank Pocztowy na koniec kwartału prowadził ponad 253 tys. Pocztowych Kont Standard (przyrost o 40% r/r) oraz prawie 200 tys. Pocztowych Kont Nestor, których liczba wzrosła już o 64% r/r. Wraz z dynamicznym wzrostem liczby Kont dla Nestorów nastąpiło przyspieszenie sprzedaży kredytów wśród tej grupy Klientów. Bank uruchomił od początku roku linię kredytową dla ponad 31 tys. Nestorów. Jest to wzrost na poziomie 82% r/r.

W trzecim kwartale saldo kredytów konsumpcyjnych przekroczyło poziom 1 mld zł, co oznacza przyrost od początku roku o 160 mln zł, przy sprzedaży na poziomie 441 mln zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w samym tylko III kw. 272 mln zł, a od początku roku – 584 mln zł. Dało to przyrost salda o 514 mln do poziomu ponad 1,3 mld zł. 

Klienci chętnie odkładali oszczędności na lokatach, dzięki czemu przyrost depozytów detalicznych ukształtował się na poziomie 712 mln zł,  a ich wartość wyniosła na koniec III kw. 2011 r. 1,45 mld zł.

Wzrosty towarzyszyły również części korporacyjnej Banku. Liczba Klientów MSP wzrosła z 1,7 tys. do 2,1 tys. O ponad 120 mln zł zwiększyło się saldo kredytów korporacyjnych przekraczając 1 mld zł.

Łączne dla Banku Pocztowego saldo kredytów na 30 września 2011 r. wyniosło 3,37 mld zł (2,2 mld po III kw. 2010 r.), a depozytów ogółem – 4,13 mld zł (3,4 mld w analogicznym okresie 2010 r.).

Osiągnięte wyniki sprzedażowe miały swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Dynamiczny rozwój akcji kredytowej (149% r/r) wpłynął na wzrost sumy bilansowej o 25%. Osiągnęła ona we wrześniu 2011 r. 4,8 mld zł. Bank wypracował wynik na działalności bankowej na poziomie 190,4 mln zł. Skonsolidowany zysk netto za trzy kwartały 2011 r. wyniósł 16,2 mln zł. Zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku uległ też wskaźnik C/I (z amortyzacją), który wyniósł 83,9%. Bank poprawił też wskaźnik ROE netto, który po III kwartale 2011 r. wyniósł 7,2%.

Bank Pocztowy kontynuował rozbudowę swojej sieci. Obecnie działających oraz tych przygotowanych do rozpoczęcia działalności jest już 91 mikrooddziałów. Do końca roku takich placówek będzie ponad 100. W ramach funkcjonujących placówek Klienci mogą korzystać z rozbudowanej oferty produktowej. Dodatkowo stopniowo wprowadzane są mikrooddziały w których pracują doradcy hipoteczni, dzięki którym można skorzystać również z oferty hipotecznej Banku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy