BRE Bank wspiera edukację menedżerów – Rating programów MBA

24 listopada br. o godz. 12.30 w siedzibie warszawskiej Centrali BRE Banku odbędzie się II Zjazd Dyrektorów Programów MBA. Podczas Zjazdu zostaną ogłoszone wyniki ratingu polskich programów studiów MBA, przygotowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Celem projektu jest ocena jakościowa różnorodnych programów dostępnych w Polsce. Głównym Partnerem Programu jest BRE Bank SA.

Rating studiów MBA przygotowało Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum. Zdaniem twórców ratingu, warunkiem koniecznym prawidłowego funkcjonowania sektora usług edukacyjnych, w tym też oferentów programów MBA, jest istnienie systemu oceny jakości tych usług. Tymczasem w Polsce brak jest systemu certyfikacji wykształcenia prowadzącego do stopnia MBA, nie funkcjonuje również państwowy system regulacji tych studiów. Dlatego zespół ekspertów SEM Forum pod kierunkiem prof. Tomasza Szapiro podjął próbę opracowania procedury oceny programów. 

Projekt był realizowany dwufazowo: I faza to badanie naukowe, którego wyniki miały stać się podstawą do opracowania ratingu programów, II faza to ocena poszczególnych programów. 

Efekty badania (potwierdzające zróżnicowanie programów) i ostateczny zakres badania (zróżnicowanie skali udzielania odpowiedzi) wykazały, że nie jest możliwe na tym etapie (w fazie tworzenia procedur oceny) przeprowadzenie pełnowartościowego rankingu. Fakt ten oraz argumenty przywoływane wcześniej w dyskusjach w zespole ekspertów zdecydowały ostatecznie o decyzji opracowania procedury ratingu programów MBA. Opracowano zasady ratingu, które konsultowano w środowisku (wśród ekspertów Stowarzyszenia FORUM, organizatorów Zjazdu i Dyrektorów Programów MBA).

Oceny programów dokonano głównie w oparciu o informacje uzyskane od Dyrektorów Programów MBA i z ogólnie dostępnych źródeł.  Przy ocenie brano pod uwagę 4 kryteria: 

  • Instytucjonalizacja (akredytacje i umiędzynarodowienie)
  • Rekrutacja (wymagania rekrutacyjne i proces rekrutacji)
  • Kształcenie (program i proces kształcenia)
  • Kariera (kontakty z biznesem i budowa wspólnoty) 

W efekcie przyjętej procedury wszystkie programy MBA podzielono na cztery klasy ratingowe. Pierwsza klasa to programy mistrzowskie, druga – profesjonalne, trzecia – standardowe, czwarta – obiecujące.

BRE Bank zaangażował się w projekt, gdyż kompetencje i profesjonalizm pracowników to jeden z najważniejszych wyróżników BRE Banku. Misją obszaru HR BRE Banku jest „Wyróżniamy się przez naszych ludzi”. 

Bez względu na stanowiska, BRE Bank zatrudnia osoby, które są wymagające wobec siebie i nastawione na stały rozwój. Stawianie wysokich wymagań kadrze Banku idzie w parze z docenianiem wysiłków i efektów. Elementem nagrody jest również indywidualny budżet szkoleniowy. Szczególna rolę odgrywa w tym zakresie Program BREmba. Jego zwycięzcy – pracownicy BRE Banku - mają szansę odbyć studia MBA w wybranej przez siebie prestiżowej uczelni krajowej lub zagranicznej. 

Traktujemy studia MBA jako sposób na wzrost atrakcyjności BRE Banku jako pracodawcy. Osoba, która ma szanse być wysłana na studia MBA musi pracować w BRE Banku co najmniej rok, znać biegle język angielski i być bardzo dobrze ocenianym pracownikiem. Ci którzy przeszli odpowiednią weryfikację mają możliwość wyboru programu MBA. Może on być realizowany przez polską lub zagraniczną uczelnię rekomendowaną przez BRE.  Bank współfinansuje w jednej trzeciej koszt nauki”, mówi Anna Kozińska, Dyrektor BRE Banku ds. Zarządzania Kadrami.

Ogłoszenie wyników ratingu programów MBA odbędzie się 24 listopada br. o godz. 12.30 w siedzibie centrali BRE Banku, przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top