Wiadomości branżowe

PZU kontynuuje restrukturyzację

Zarządy PZU SA i PZU Życie SA zadecydowały o wdrożeniu restrukturyzacji w 2014 r. i podjęły zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Tak, jak w latach ubiegłych PZU planuje uruchomienie specjalnego programu, który pomoże pracownikom objętym restrukturyzacją w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia.

Naszym celem jest zapewnienie pracownikom objętym zwolnieniami korzystniejszych warunków odejścia, niż gwarantują to przepisy prawa. Oprócz odpraw gwarantowanych przez tzw. ustawę o zwolnieniach grupowych, PZU chce wypłacić dodatkową odprawę zwalnianym pracownikom, którzy zawrą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. Zasady postępowania w sprawach dotyczących zwolnień grupowych oraz wysokość wypłacanych świadczeń finansowych będą przedmiotem konsultacji ze stroną społeczną ? powiedziała Olga Zarachowicz, dyrektor zarządzający ds. HR w Grupie PZU.

Redukcja zatrudnienia planowana jest na okres od 1 października do 29 listopada 2014 r. Ma objąć do 230 pracowników PZU SA i PZU Życie SA.

O planowanych działaniach powiadomione już zostały związki zawodowe i rady pracowników. Tym samym rozpoczął się etap konsultacji społecznych, którego celem jest osiągnięcie kompromisowego porozumienia minimalizującego koszty społeczne oraz przeprowadzenie zmian w duchu poszanowania praw pracowników. Zasady, na jakich będzie przeprowadzany proces zwolnień grupowych, zostaną ogłoszone po zakończeniu procesu negocjacji ze stroną związkową.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Grupa PZU. Dostarczył

Similar Posts