Wiadomości branżowe

ING Sztuka Odpowiedzialności ? pierwszy raport strategii CSR

ING Bank Śląski S.A. opublikował Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za lata 2011 ? 2012. Jest to pierwszy raport banku poświęcony wyłącznie społecznej odpowiedzialności biznesu, opracowany według wskaźników GRI ? Global Reporting Initiative, instytucję opracowującą wytyczne raportowania standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym, ekonomicznym i środowiskowym.

Raport opisuje działania banku w czterech kluczowych obszarach: relacjach z klientami, z pracownikami, ze społeczeństwem oraz wpływem na środowisko naturalne. Jest efektem realizowanej przez bank Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Strategia CSR) opracowanej dla ING Banku Śląskiego S.A. na lata 2012 ? 2015.

?W naszym raporcie dzielimy się postępami w realizacji założeń Strategii CSR. Przynależność do branży finansowej obliguje nas do tego w sposób szczególny ? nasz sektor jest niezwykle wrażliwy na ryzyko utraty reputacji. Dlatego pokazujemy, jak założenia Strategii CSR wspierają nas w osiąganiu celów biznesowych: konsekwentnie budujemy przejrzyste i etyczne relacje z klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i dostawcami? – powiedziała Małgorzata Kołakowska, Prezes ING Banku Śląskiego.

?Bank tworzą ludzie zaangażowani. Z?myślą o nich – oraz przy ich udziale – budujemy przyjazne i inspirujące miejsce pracy. Wszystkim nam zależy na tym, aby klienci posiadali pełną wiedzę o naszych produktach i aby świadomie wybierali nasze usługi. Utrzymujemy bliski kontakt z klientami i tworzymy dla nich innowacyjne, zgodne z ich potrzebami rozwiązania. Nasze relacje z dostawcami oparte są na przejrzystych zasadach. W?zakresie ochrony środowiska, jako pierwszy bank w Polsce, poddaliśmy weryfikacji wszystkie obszary naszej działalności i wdrożyliśmy Międzynarodową Normę Zarządzania Środowiskiem ? ISO 14001. Poprzez nasze dwie fundacje oraz wolontariat pracowniczy konsekwentnie podejmujemy tematy społeczne? – dodała Małgorzata Kołakowska.

W raporcie możemy przeczytać między innymi o celach strategicznych banku, już podjętych działaniach i aktualnie prowadzonych akcjach. Dowiemy się więcej o ładzie korporacyjnym, innowacyjnych rozwiązaniach, badaniu satysfakcji klientów oraz zarządzaniu wpływem na środowisko.

ING Bank Śląski jest obecny w Respect Index, indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest również liderem rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie udowadniając, że sukcesywnie realizuje założenia Strategii CSR, co potwierdza wybór właściwej drogi rozwoju.

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts