Konto

Zapisy na akcje Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Zapisy na akcje Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. przyjmowane są do końca dnia w poniedziałek 16 maja br. Z obserwacji ekspertów MultiBanku wynika, że podczas dużych prywatyzacji 80 proc. zleceń składanych jest w ostatnich dniach trwania oferty.

Podczas ostatnich trzech dużych prywatyzacji spółek Skarbu Państwa (GPW, Tauron oraz PZU) klienci MultiBanku złożyli ok. 24 tys. zleceń na akacje o wartości blisko 170 mln zł. Większość z nich przyjętych zostało w ostatnich dniach trwania zapisów.

– Duże debiuty giełdowe cieszą się stałym zainteresowaniem naszych klientów. Podczas ostatniej prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych złożyli oni ponad 8 tys. zapisów o łącznej wartości ok. 34 mln zł. Prywatyzacja spółki Tauron przyciągnęła natomiast 9 tys. graczy, którzy złożyli zlecenia na łączną kwotę 74,5 mln zł ? mówi Daniel Wrzesiński, menadżer Centrum Oszczędzania MultiBanku. ? W obu przypadkach około 80 proc. dyspozycji złożonych zostało w ciągu ostatnich 20 proc. czasu trwania oferty ? dodaje Wrzesiński.

Wejście na giełdę Banku Gospodarki Żywnościowej to pierwsza tak duża prywatyzacja w tym roku. Do 16 maja br. zapisy na jego udziały mogą składać klienci indywidualni. Dla nich przeznaczonych zostało 25 proc. akcji spółki. Każda osoba może złożyć jeden zapis na minimum 12, a maksimum 120 akcji. Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na poziomie 90 zł, jednak zapisy mogą być zrealizowane po niższych stawkach. Ostateczną cenę poznamy 17 maja br.

Klienci MultiBanku, posiadający aktywną Usługę Maklerską, mogą złożyć zlecenie nie tylko w placówce banku, ale też za pośrednictwem Internetu logując się do systemu transakcyjnego banku lub kontaktując się z multilinią.

– Dzięki zdalnym kanałom dystrybucji udostępnionym przez bank klienci mogą składać dyspozycje nawet w ostatnich minutach trwania zapisów. Nie ograniczają ich godziny otwarcia placówki czy funkcjonowania biura maklerskiego ? mówi Daniel Wrzesiński. ? Zlecenia na akcje BGŻ w systemie transakcyjnym banku oraz na multilinii przyjmowane będą do poniedziałku do godziny 23:59 ? dodaje.

Informacje dodatkowe:
Usługa Maklerska – najważniejsze cechy:
– pełna integracja rachunku maklerskiego z MultiKontem,
– bieżąca kontrola i zarządzanie aktywami on-line,
– pełna elastyczność w inwestowaniu środków na giełdzie,
– bezpłatne prowadzenie rachunku maklerskiego,
– rynkowe prowizje maklerskie.
Uruchomienie Usługi Maklerskiej: 0 zł
Prowadzenie Usługi Maklerskiej: 0 zł

Harmonogram oferty

5 – 16 maja 2011 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

17 maja 2011 r.

Ustalenie i opublikowanie Ceny Sprzedaży oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych, przeznaczonych do przydziału poszczególnym kategoriom inwestorów

do 20 maja 2011 r.

Planowany termin przydziału akcji

27 maja 2011 r.

Planowany termin debiutu Akcji Sprzedawanych na GPW

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #cy   #dla   #dno   #dze   #klient   #spos   #wne   #wyp   #ywa   #za