Konto

Wielka inauguracja na koniec Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2009

Inauguracja programu Wspólnoty Wiedzy i Innowacji była najważniejszym wydarzeniem ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2009, największego wydarzenia gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej w tym roku. W trzydniowym Kongresie wzięło udział ponad trzy tysiące gości, ponad 300 prelegentów, 14 reprezentantów polskiego rządu oraz pięciu komisarzy unijnych.

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2009 była oficjalna inauguracja programu Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego. W wydarzeniu, które odbyło się podczas sesji Energetyka ? rynek energii elektrycznej, udział wzięli m.in. Andris Piebalgs, komisarz UE ds. energii oraz prof. Jerzy Buzek, przewodniczący komitetu organizacyjnego Kongresu.
641084_moneyWspólnota Wiedzy i Innowacji to międzynarodowe porozumienie uczelni, instytutów i firm koordynowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) z siedzibą w Budapeszcie. Jednym z miast ubiegających się o zlokalizowanie centrali Instytutu w Polsce był w roku 2008 Wrocław.

Na pozostałych 11 sesjach tematycznych ostatniego dnia Kongresu prelegenci dyskutowali m.in. o zagadnieniach związanych z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w górnictwie, innowacyjnych centrach usług opartych na wiedzy oraz branżach: nieruchomości, hutniczej oraz transportowej. W panelach poświęconych finansom oraz społeczeństwu informacyjnemu udział wzięła Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego oraz w wystąpieniu multimedialnym Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

Podczas trzydniowego Kongresu prelekcje dotyczące obecnego stanu i kierunków polskiej oraz europejskiej gospodarki wygłosili m.in. premier Donald Tusk, José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej (w wystąpieniu multimedialnym), prof. Leszek Balcerowicz, a także Janez Potočnik komisarz UE ds. nauki i badań oraz Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej.

W dniu 16 kwietnia, po zakończeniu obrad drugiego dnia Kongresu, prestiżowym Laurem Umiejętności i Kompetencji nadawanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach uhonorowany został Andris Piebalgs, komisarz UE ds. energii.

***

Zakończony 17 kwietnia w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy był największym tego typu wydarzeniem gospodarczym w tym roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestnikami Kongresu byli zarówno politycy, jak i naukowcy, biznesmeni, w tym członkowie zarządów największych europejskich firm reprezentujących niemal wszystkie sektory biznesu.

Na czele Komitetu Organizacyjnego Kongresu stanął Jerzy Buzek, który brał także udział w poszczególnych sesjach Kongresu, związanych głównie
z tematyką ochrony klimatu oraz sektorem energetycznym.

W obsługę Kongresu zaangażowana była grupa ponad 200-stu osób, w poszczególnych sesjach uczestniczyło ponad 150 akredytowanych dziennikarzy, zarówno z polskich, jak i zagranicznych redakcji.

***

– Nasze działania w Komisji Europejskiej w pracy nad Pakietem Energetycznym skupiają się przede wszystkim nad ułatwieniem dostępu do sieci energetycznej dla producentów oraz wykorzystaniem wymiaru europejskości ? nieograniczonego przepływu trans-granicznego [?] Funkcjonujemy w czasie nowej ery rynku energii ? jest to okres koniecznych zmian, które, o czym musimy pamiętać, będą miały wpływ na życie następnych pokoleń. Rządy krajów i firmy powinny wykorzystywać instrumenty wypracowane przez UE [?] Jestem pewien, że w czasie aktualnej unijnej prezydencji idziemy w kierunku stworzenia zdrowego, powszechnego, obowiązującego całą Europę rynku energii ? powiedział Andris Piebalgs, komisarz UE ds. energii.

– Wyzwaniem dla UE w sprawie energetyki jest przede wszystkim połączenie rynków i współpraca między nimi, wykorzystanie form wiatrowych na morzu,
a także CCS, czyli wychwytywanie i składowanie CO2 ? dodał komisarz Andris Piebalgs.

– W ostatnich miesiącach obserwujemy ogromne zainteresowanie przedsiębiorców środkami Unii Europejskiej. Na obecną chwilę udzielono już zaliczek na łączną kwotę ok. 1,5 mld zł, podczas gdy zaledwie dziesięć dni temu mówiło się o 300 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, że odsetek pieniędzy unijnych źle wykorzystywanych jest minimalny, powinny to być projekty, które banki traktują jako bezpieczne ? powiedziała Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego na sesji poświęconej finansom.

– Wspólnota Wiedzy i Innowacji w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego to wielka szansa dla polskiej i europejskiej energetyki. Cieszymy się, że współpracować z nami będą także największe firmy z sektora energetycznego, których udział w tej inicjatywie jest konieczny. Możemy dziś śmiało powiedzieć, że poprzez działania związane ze Wspólnotą Wiedzy i Innowacji pragniemy stworzyć sieć najlepszych jednostek w Europie ? powiedział Jerzy Buzek, przewodniczący komitetu organizacyjnego Kongresu podczas inauguracji Wspólnoty Wiedzy i Innowacji działającej w ramach EIT.

Similar Posts