Konto

Wrześniowy ranking lokat bankowych

We wrześniu na lokacie miesięcznej można było zarobić do 6% w skali roku. Depozyty 3- i 6- miesięczne pozwalały zyskać nawet 7%, ale tylko ze względu na obecność w ofercie tzw. lokat antybelkowych, umożliwiających ominięcie podatku od zysków kapitałowych. Dzięki podobnemu ?trikowi? najlepsze lokaty roczne gwarantowały 6,5%. Lokując pieniądze na 2 lata, można było natomiast zarobić do 7% w ujęciu rocznym. W tym przypadku należało się jednak liczyć ze zmiennym oprocentowaniem większości tego typu produktów.

Sierpniowa decyzja RPP

W trakcie sierpniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, dzięki czemu stopa referencyjna w dalszym ciągu wynosi 3,50%.

Oprocentowanie wzrosło w 4 bankach

Decyzję o obniżeniu oprocentowania lokat podjęło 13 spośród 32 analizowanych banków. W 18 instytucjach oprocentowanie lokat nie uległo zmianie, a 4 banki podwyższyły stawki niektórych depozytów.

LOKATY MIESIĘCZNE

Średnie oprocentowanie lokat miesięcznych wynosiło we wrześniu 3,31% (dla lokat na kwotę 5 tys. zł) lub 3,43% w skali roku (przy wpłacie 20 tys. zł). W porównaniu z sierpniem oznacza to średnią obniżkę o 0,10 p.p. (dla lokat na 5 tys. zł) oraz 0,11 p. p. (dla lokat na 20 tys. zł). Najwyższe zyski można było uzyskać w Eurobanku (6,00%), AIG Bank Polska (5,10% lub 4,90%), Allianz Bank Polska (4,80%), Meritum Banku (4,50%), Toyota Bank Polska (4,40%) oraz VW Bank Direct (4,40% lub 4,35%).

tab1
Tab.1. Najwyżej oprocentowane lokaty 1M na 5 tys. PLN

tab2

Tab.2. Najwyżej oprocentowane lokaty 1M na 20 tys. PLN

LOKATY 3-MIESIĘCZNE

Średnie oprocentowanie lokat 3- miesięcznych wynosiło we wrześniu 4,41% (dla lokat na kwotę 5 tys. zł) i 4,51% (przy wpłacie 20 tys. zł). Oznacza to średnią obniżkę o 0,24 p.p. (dla lokat na 5 tys. zł) oraz 0,20 p. p. (dla lokat na 20 tys. zł) w porównaniu z sierpniem. Najwyższe oprocentowanie oferował Noble Bank (5,70% – lokata antybelkowa dla kwoty do 13 tys. zł), Meritum Bank (5,05% – lokata antybelkowa, maksymalna kwota: 10 tys. zł), Eurobank (6,00%), Toyota Bank Polska (5,75%), VW Bank Direct (5,60%), Invest-Bank (5,50%), AIG Bank Polska (5,40% lub 5,25%) oraz MultiBank (5,40%).

Tab.3. Najwyżej oprocentowane lokaty 3M na 5 tys. PLN

Tab.4. Najwyżej oprocentowane lokaty 3M na 20 tys. PLN

LOKATY 6-MIESIĘCZNE

Średnie oprocentowanie lokat półrocznych wynosiło we wrześniu 4,52% (dla lokat na kwotę 5 tys. zł) lub 4,63% w skali roku (przy ulokowaniu 20 tys. zł). W porównaniu z sierpniem oprocentowanie lokat półrocznych na 5 tys. zł spadło o 0,03 p. p., a lokat na 20 tys. zł ? wzrosło o 0,04 p.p. Największe zyski można było osiągnąć z lokat antybelkowych Noble Banku (5,70%- do kwoty 13 tys. zł) oraz Meritum Banku (5,10%- kwota maksymalna: 10 tys. zł), depozytów AIG Bank Polska (6,40%), Invest-Banku (6,06%), Toyota Bank Polska (5,85%), Eurobanku (5,50%) oraz mBanku (5,50%).

Tab.5. Najwyżej oprocentowane lokaty 6M na 5 tys. PLN

Tab.6. Najwyżej oprocentowane lokaty 6M na 20 tys. PLN

LOKATY ROCZNE

Lokaty 12-miesięczne gwarantowały we wrześniu średnio 4,71% (dla lokat na kwotę 5 tys. zł) lub 4,77% (przy wpłacie 20 tys. zł). W porównaniu z sierpniem oznacza to spadek o 0,02 p.p. (dla lokat na 5 tys. zł) lub 0,01 p.p. (w przypadku lokat na 20 tys. zł). Najwyższe odsetki można było uzyskać w Meritum Banku (5,15% na lokacie antybelkowej do kwoty 10 tys. zł), AIG Bank Polska (6,30%), Toyota Bank Polska (5,90%), VW Bank Direct (5,90%, przy oprocentowaniu zmiennym), Fortis Banku (5,70%) oraz mBanku (5,70%).

Tab.7. Najwyżej oprocentowane lokaty 12M na 5 tys. PLN

Tab.8. Najwyżej oprocentowane lokaty 12M na 20 tys. PLN

LOKATY DWULETNIE

Średnie oprocentowanie lokat dwuletnich wynosiło we wrześniu 4,65% (dla kwoty 5 tys. zł) lub 4,78% (lokaty na 20 tys. zł). Oznacza to- w porównaniu z sierpniem- obniżkę o 0,04 p.p. w przypadku lokat na 5 tys. zł i o 0,06 p.p. (dla lokat na 20 tys. zł). Największe zyski gwarantowały depozyty Banku Pocztowego (7,00%), Toyota Bank Polska (6,30%, oprocentowanie stałe), Eurobanku (6,00%), AIG Bank Polska (5,95% lub 5,90%, oprocentowanie stałe), Lukas Banku (5,40%, oprocentowanie stałe) oraz Noble Banku (5,38%, oprocentowanie średnie: w I roku 6,00%, w II roku 4,75%).

Tab.9. Najwyżej oprocentowane lokaty 24M na 5 tys. PLN

Tab.10. Najwyżej oprocentowane lokaty 24M na 20 tys. PLN

W tabelach przedstawiono oprocentowanie lokat bankowych na dzień 23.09.2009 r.

Justyna Niedzielska

ekspert ds. finansów osobistych portalu Inwestycje.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dni   #jest   #OC   #polis