Konto

Stabilna sprzedaż detaliczna

Stabilna sprzedaż detaliczna

Rynek pracy pozostaje jednak zagrożeniem

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1.1% w maju, blisko mediany prognoz (0,8) i powyżej naszych oczekiwań (-1). O dziwo ponad 20% rośnie ciągle realnie sprzedaż tekstyliów, tempo spadku sprzedaży samochodów spowolniło z -20 do -10%. Sytuacja na rynku pracy grozi jednak spadkami sprzedaży detalicznej nie pozwoli jednak na utrzymywanie się wzrostu sprzedaży na dodatnim poziomie w najbliższych miesiącach. Choć opublikowane wczoraj bezrobocie zmniejszyło się w maju wobec kwietnia, spadek ten był mały jak na porę roku ? roczna zmiana bezrobocia zwiększa się z -1 na początku roku do +0,7 w kwietniu i +1pkt w maju, a jest to prawdopodobnie jedynie początek.

W skrócie

Według Fitch rating Polski pozostaje niezagrożony, pomimo rewizji deficytu

?Perspektywa dla Polski nadal pozostaje stabilna. Nie oczekujemy, że to się zmieni po informacjach o planowanej nowelizacji budżetowej, które nie były dużym zaskoczeniem. (…) Ewidentnie recesja ma wpływ na finanse publiczne i polskie władze starają się wypracować równowagę pomiędzy nadmiernym wzrostem wydatków budżetowych, jednocześnie nie zacieśniając polityki fiskalnej w stopniu wzmagającym recesję. (…) Jednak w średniej perspektywie konieczne będzie podjęcie takich działań, które pozwolą obniżyć deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB.?

sprzedaz_detaliczna_i_bezrobocie

Minister Kotecki zapewnia o przywiązaniu rządu do planów przyjęcia euro

Rządowy pełnomocnik do spraw euro zapowiedział, że na przełomie lipca i sierpnia premier zatwierdzi nową mapę drogową przyjęcia euro. Według Dziennika z MinFin dobiegają informacją jakoby nowym celem było wejście do euro w 2013, to wymagałoby zmniejszenie deficytu poniżej 3%PKB już w 2011 roku (ocena w 2012, wejście w 2013), czyli rok przez mistrzostwami europy w piłce nożnej oraz w roku wyborów do parlamentu. W tym kontekście istotne znaczenie mają wczorajsze zapewnienia premiera, który powtórzył środową zapowiedź ministra Rostowskiego, iż w 2010 roku możliwe są podwyżki podatków tak, aby zrównoważyć budżet. Kluczowym warunkiem obniżenia deficytu jest oczywiście stan koniunktury gospodarczej i konieczne odbicie.

spread

Strategia rynkowa

Złoty mocniejszy w ślad za giełdami na świecie i silnym spadkiem VIX (na najniższym poziomie od połowy września). Dziś możliwy ruch do 4,45/?, ale ryzyko wybicia podwyżek 4,60 ciągle jest naszym zdaniem znaczące.

Wibory obniżyły się po cięciu stóp o 12-14pb, a więc decyzja RPP jakiś wpływ na koszt kredytów miała (choć wpływ ten ograniczany był przez komentarze członków RPP gaszące nadzieje na dalsze szybkie ruchy stóp). Jeśli RPP chciała rozszerzyć jeszcze różnicę pomiędzy stawkami O/N i 3M Wiborem, udało się jej to doskonale (jest to obecnie 218pb).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy