HardGAMMA Ventures inwestuje w SHOWROOM

HardGAMMA Ventures (www.hardgamma.com), jeden z najbardziej aktywnych polskich funduszy venture capital zainwestował w kolejny startup, kto?rym jest SHOWROOM (www.shwrm.pl) - kompleksowe narze?dzie do sprzedaz?y i promocji w Internecie przeznaczone dla niezalez?nych two?rco?w z branz?y mody i designu. Produkty sprzedawane w ramach platformy doste?pne sa? jednoczes?nie w trzech kanałach online: w aplikacji na stronie fanowskiej marki, we własnym sklepie internetowym oraz w multibrandzie SHWRM.PL.

Przez SHOWROOM swoje oryginalne produkty sprzedaje ponad 100 niezalez?nych marek (m.in. Justin Iloveu, Republika Artystyczna, UHM.ANYWAY, Neovintage, Mozcau by Justin, Kiss The Frog, Friends with Benefits, Pinata Unique) oraz projektanto?w takich jak Natalia Siebuła, Jacek Kłosin?ski, Tomasz Olejniczak, Joanna Hawrot, Rafał Kowalski czy Damian Nowacki. Tym, co odro?z?nia SHOWROOM od zwykłych internetowych butiko?w jest fakt, z?e artykuły sa? fotografowane, opisywane i sprzedawane bezpos?rednio przez ich producento?w. Oznacza to, z?e w SHOWROOMIE doste?pne sa? zawsze produkty z najnowszych kolekcji, a takz?e pojedyncze egzemplarze, niedoste?pne nigdzie indziej.

Jestes?my bardzo zadowoleni z inwestycji HardGAMMA Ventures w nasz projekt. S?rodki pozyskane w tej rundzie przeznaczymy na umocnienie pozycji SHOWROOMU w Polsce oraz na sfinansowanie pierwszego etapu ekspansji za granica?. Wychodzimy z załoz?enia, z?e dla start-upu znalezienie inwestora to takz?e moz?liwos?c? skorzystania z jego wiedzy, dos?wiadczenia oraz kontakto?w - tym bardziej wie?c cieszymy sie?, z?e to włas?nie HardGAMMA Ventures zdecydował sie? na inwestycje? w SHOWROOM - mo?wia? two?rcy projektu, Jasiek Stasz i Michał Juda.

Rynek e-commerce, szczego?lnie w obszarze mody, be?dzie sie? w Polsce rozwijał w cia?gu kilku najbliz?szych lat niezwykle dynamicznie. Inwestycja w s?wietny produkt i zespo?ł SHOWROOMU zapewnia nam obecnos?c? w tym segmencie oraz daje duz?y potencjał na mie?dzynarodowy sukces - mo?wi Krzysztof Kowalczyk, partner zarza?dzaja?cy HardGamma Ventures.

Inwestycja jest owocem grudniowego PitchRally (www.pitchrally.com), na kto?rym pojawił sie? SHOWROOM. PitchRally sa? cyklicznie organizowanymi przez HardGAMMA Ventures i Ubik Business Consulting spotkaniami, na kto?rych startupy prezentuja? swoje projekty przed inwestorami.

Opro?cz SHOWROOM w portfolio HardGAMMA, moz?na znalez?c? takie startupy jak: Codility, Lokter, Appvetica czy Macoscope, a takz?e projekty z akceleratora GammaRebels (www.gammarebels.com) do kto?rego trwa rekrutacja na kolejna? edycje?.

 
 

Do kon?ca tygodnia na hasło „hardgammaventures” obowia?zuje 5 procent zniz?ki na zakupy w SHOWROOM

Źródło informacji - Newseria

Tags ,

Related posts

Top