Konto Wiadomości branżowe

Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej współfinansowana przez Pekao SA

Bank Pekao SA oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisały umowę programu emisji obligacji na kwotę 155 mln zł.  Pekao SA jest jedynym organizatorem i gwarantem emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane na

Bank Pekao SA oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisały umowę programu emisji obligacji na kwotę 155 mln zł.  Pekao SA jest jedynym organizatorem i gwarantem emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane na realizację projektu budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w tym również zakup nowych pociągów. 

Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej kosztować będzie ponad 327 mln zł, z czego 155 mln zł zapewni organizowana przez Bank Pekao SA emisja. Współfinansowanie projektu przez Bank odbędzie się w drodze nabycia obligacji długoterminowych na kwotę 135 mln zł oraz obligacji krótkoterminowych o wartości 20 mln zł. Wykup obligacji długoterminowych nastąpi do 2026 roku, natomiast krótkoterminowych do 2015 roku.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna to kolejny projekt infrastrukturalny współfinansowany przez Bank Pekao SA. Finansujemy również rozbudowę Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi. Oba te projekty pokazują zaangażowanie Pekao w realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, wpływających na poprawę życia lokalnych społeczności – mówi Agnieszka Pietkun, dyrektor ds. sprzedaży w Departamencie Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego Banku Pekao SA.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych przygotowanych specjalnie do ruchu w aglomeracji. Pociągi będą miały pojemność około 200 osób, w tym ponad 80 miejsc siedzących. Oprócz zakupu taboru, środki z obligacji zostaną przeznaczone na budowę zaplecza dla potrzeb utrzymania pociągów na stacji Łódź Widzew. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma skrócić czas przejazdu   z krańców aglomeracji do centrum Łodzi o ponad 25%, do mniej niż 45 minut..   

– Współpraca z Bankiem Pekao SA przyspieszy realizację budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, dzięki czemu mieszkańcy aglomeracji będą mogli cieszyć się nowoczesnym i niezawodnym transportem. Połączenie ŁKA z innymi środkami transportu zwiększy mobilność mieszkańców oraz atrakcyjność transportu publicznego. Im szybciej rozwiniemy komunikację kolejową w regionie, tym szybciej znajdą się inwestorzy chętni lokować swoje pieniądze w województwie. A nowe inwestycje to nowe miejsca pracy i nowe możliwości  – mówi Maciej Głowacki, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.

A to już wiesz?  Profesjonalne kredyty dla wolnych zawodów w PEKAO

Bank Pekao SA aktywnie finansuje zarówno inwestycje miejskie, jak i wojewódzkie w aglomeracji łódzkiej. Oprócz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz rozbudowy Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta, Bank Pekao SA sfinansował również budowę Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich. Łącznie zaangażowanie Banku w finansowanie trwających inwestycji w aglomeracji łódzkiej przekracza 1 mld zł.

 Dalszych informacji udziela: Tomasz Bogusławski, Biuro Prasowe Banku Pekao SA 661 380 477

 


Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności,Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce (wg. stress-testów przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2011 roku) i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec III kwartału 2011 r. na poziomie 17,1%).

Bank PekaoSAjest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”, ostatnio w 2010 roku.  W 2011 roku po raz czwarty z rzędu otrzymał prestiżowe nagrody magazynu „Global Finance” za usługi bankowości korporacyjnej, która została uhonorowana m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca. W bankowości detalicznej bank zdobył w 2011 roku godło „Teraz Polska” za system bankowości elektronicznej Pekao24.

Bank PekaoSAdysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa domy maklerskie oraz spółki oferujące leasing i faktoring.

A to już wiesz?  33,61% zysku przyniosło klientom ubezpieczenie życiowej WARTY

Bank PekaoSAnależy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia w sumie ok. 160 tys. osób. 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy