Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej współfinansowana przez Pekao SA

Bank Pekao SA oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisały umowę programu emisji obligacji na kwotę 155 mln zł.  Pekao SA jest jedynym organizatorem i gwarantem emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane na realizację projektu budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w tym również zakup nowych pociągów. 

Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej kosztować będzie ponad 327 mln zł, z czego 155 mln zł zapewni organizowana przez Bank Pekao SA emisja. Współfinansowanie projektu przez Bank odbędzie się w drodze nabycia obligacji długoterminowych na kwotę 135 mln zł oraz obligacji krótkoterminowych o wartości 20 mln zł. Wykup obligacji długoterminowych nastąpi do 2026 roku, natomiast krótkoterminowych do 2015 roku.

- Łódzka Kolej Aglomeracyjna to kolejny projekt infrastrukturalny współfinansowany przez Bank Pekao SA. Finansujemy również rozbudowę Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi. Oba te projekty pokazują zaangażowanie Pekao w realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, wpływających na poprawę życia lokalnych społeczności - mówi Agnieszka Pietkun, dyrektor ds. sprzedaży w Departamencie Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego Banku Pekao SA.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych przygotowanych specjalnie do ruchu w aglomeracji. Pociągi będą miały pojemność około 200 osób, w tym ponad 80 miejsc siedzących. Oprócz zakupu taboru, środki z obligacji zostaną przeznaczone na budowę zaplecza dla potrzeb utrzymania pociągów na stacji Łódź Widzew. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma skrócić czas przejazdu   z krańców aglomeracji do centrum Łodzi o ponad 25%, do mniej niż 45 minut..   

- Współpraca z Bankiem Pekao SA przyspieszy realizację budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, dzięki czemu mieszkańcy aglomeracji będą mogli cieszyć się nowoczesnym i niezawodnym transportem. Połączenie ŁKA z innymi środkami transportu zwiększy mobilność mieszkańców oraz atrakcyjność transportu publicznego. Im szybciej rozwiniemy komunikację kolejową w regionie, tym szybciej znajdą się inwestorzy chętni lokować swoje pieniądze w województwie. A nowe inwestycje to nowe miejsca pracy i nowe możliwości  - mówi Maciej Głowacki, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.

Bank Pekao SA aktywnie finansuje zarówno inwestycje miejskie, jak i wojewódzkie w aglomeracji łódzkiej. Oprócz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz rozbudowy Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta, Bank Pekao SA sfinansował również budowę Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich. Łącznie zaangażowanie Banku w finansowanie trwających inwestycji w aglomeracji łódzkiej przekracza 1 mld zł.

 Dalszych informacji udziela: Tomasz Bogusławski, Biuro Prasowe Banku Pekao SA 661 380 477

 


Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności,Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce (wg. stress-testów przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2011 roku) i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec III kwartału 2011 r. na poziomie 17,1%).

Bank PekaoSAjest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”, ostatnio w 2010 roku.  W 2011 roku po raz czwarty z rzędu otrzymał prestiżowe nagrody magazynu „Global Finance” za usługi bankowości korporacyjnej, która została uhonorowana m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca. W bankowości detalicznej bank zdobył w 2011 roku godło „Teraz Polska” za system bankowości elektronicznej Pekao24.

Bank PekaoSAdysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa domy maklerskie oraz spółki oferujące leasing i faktoring.

Bank PekaoSAnależy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia w sumie ok. 160 tys. osób. 

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top