Konto Wiadomości branżowe

Nowa Netia rośnie dzięki TV oraz integracji z Dialogiem i CDP

Nowa Grupa Netia zaprezentowała wyniki finansowe pierwszego kwartału 2012 roku. Grupa osiągnęła 544,3 mln zł przychodów i 133 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. Liczba świadczonych usług (RGU) wzrosła o ok. 4 tys., do 2,793 mln, przede wszystkim dzięki dynamicznemu wzrostowi w segmencie pakietów z telewizją.

W I kw. 2012 roku w wynikach Grupy Netia po raz pierwszy uwzględniono również pełne wyniki kwartalne Telefonii Dialog i Crowley Data Poland (obecnie CDP Netia). Grupa Netia odnotowała 544,3 mln zł przychodów oraz 133 mln zł skorygowanego zysku EBITDA, co w porównaniu do I kw. 2011 roku oznacza wzrost odpowiednio o 36 proc. i 31 proc. Marża skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2012 roku wyniosła 24,4 proc. Zysk EBITDA osiągnął wartość 124,1 mln zł, a na jego obniżenie wpływ miały przede wszystkim koszty integracji i restrukturyzacji Grupy Netia.  Zysk EBIT wyniósł w I kw. 2012 roku 4,1 mln zł (13 mln zł bez uwzględnienia wydarzeń jednorazowych). W I kw. br. Netia odnotowała stratę netto w wysokości 9,8 mln zł. Na wynik ten wpływ miał koszt obsługi kredytu zaciągniętego na zakup Telefonii Dialog w wysokości 13,3 mln zł.

Więcej gotówki, mniej długu

Wolne przepływy gotówkowe – rozumiane jako różnica pomiędzy skorygowanym zyskiem EBITDA a nakładami inwestycyjnymi bez uwzględniania wydatków na akwizycje sieci ethernetowych – wyniosły 73,1 mln zł (w porównaniu z 60,6 mln zł w I kw. 2011 r. i 29,1 mln zł w 4 kw. 2011 r.).  Na koniec marca Grupa Netia posiadała 159,6 mln zł środków pieniężnych (o 3,1 mln zł więcej niż na koniec 2011 roku). Zadłużenie netto, związane z przejęciami wyniosło 484,6 mln zł, w porównaniu do kwoty 538,7 mln zł na koniec 2011 roku. Wskaźnik relacji: zadłużenie do zysku EBITDA planowanego na ten rok wynosi 0,8, zatem spółka ma nadal dużą zdolność do dalszej konsolidacji rynku.

Siła w pakietach z telewizją

Liczba usług świadczonych klientom (RGU) na koniec marca 2012 roku wyniosła 2,793 mln, co oznacza wzrost o około 4 tys. w porównaniu z końcem 2011 roku. Liczba usług stacjonarnego, szerokopasmowego dostępu do internetu wyniosła 912 tysięcy (wzrost o niespełna 1 tys. w stosunku do końca 2011 roku). Już 46 proc. klientów usług szerokopasmowych świadczonych jest na sieci własnej Nowej Netii. Typowy dla całego rynku spadek liczby usług głosowych rekompensowany jest przede wszystkim wzrostem w segmencie usług TV oraz mobilnego internetu i głosu.

– W ostatnim czasie położyliśmy duży nacisk na budowę kompetencji w zakresie TV. Do zespołu, oprócz doświadczonych ekspertów z Dialogu, dołączyło również kilku znakomitych managerów z wieloletnim doświadczeniem w wiodących sieciach kablowych, w tym Mirosław Suszek, nowy członek zarządu Netii, a wcześniej dyrektor ds. operacyjnych UPC Polska. Również nasze ostatnie kampanie reklamowe przyniosły spektakularny wzrost świadomości wśród klientów marki Netia, jako dostawcy usług TV, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej świadomości, jako dostawcy internetu. Już 55 proc. respondentów wskazuje Netię, jako dostawcę telewizji! – powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.

Liczba świadczonych usług TV (przede wszystkim w ramach pakietów 3play) wzrosła o 22 proc. w porównaniu z końcem 2011 roku do 61,8 tys. przy jednoczesnym wzroście ARPU z 35 zł w I kw. 2011 do 44 zł miesięcznie w I kw. 2012 roku.

W kwartale zakończonym 31 marca br. Netia kontynuowała również inwestycje, polegające na modernizacji sieci do standardów nowej generacji (NGA). Na koniec kwartału w zasięgu zmodernizowanej w technologii VDSL sieci miedzianej znajdowało się ponad 550 tys. lokali. W zasięgu sieci optycznej było 112 tys., natomiast zmodernizowanych sieci ethernetowych kolejnych ponad 146 tys. lokali.    

Lepsze efekty synergii z integracji

Netia podtrzymała ogłoszoną 15 marca 2012 prognozę finansową na cały 2012 rok. Jednocześnie spółka podwyższyła cel synergii kosztowych ze 106 mln zł do kwoty 120 mln zł, a spodziewane pełne efekty synergii – wynikające z integracji w ramach Nowej Netii spółek Telefonia Dialog i CDP -ze 115 mln zł do 130 mln zł.

Netia planuje rozpocząć w najbliższych dniach kolejny etap wykupu akcji własnych, zakładający umorzenie do 3,5 proc. kapitału akcyjnego Spółki, przeznaczając na ten cel środki w wysokości do 75 mln zł.  Ten kolejny etap, który został w ostatnim czasie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, stanowi kontynuację programu wykupu akcji własnych przeprowadzonego w 2011 r., w ramach którego umorzono 2,5 proc. kapitału akcyjnego Spółki.

***

O Netii:

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijających się operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

Similar Posts