Grupa BPS ? lider polskiej bankowości spółdzielczej

Informujemy, iż 14.09.2009 r. rozpoczęła się kampania wizerunkowa największej grupy banków spółdzielczych w Polsce ? Grupy BPS.

logoKampania pod nazwą ?Grupa BPS ? lider polskiej bankowości spółdzielczej? jest pierwszą w tym roku odsłoną kampanii promującej Grupę BPS i ma na celu:

1) zbudowanie wizerunku banków spółdzielczych z Grupy BPS jako banków, którym zaufały miliony klientów,

2) uświadomienie klientom, iż Grupa BPS jest liderem polskiej bankowości spółdzielczej.

Banki spółdzielczej zrzeszone z Bankiem BPS w Grupie BPS stanowią ponad 60% wszystkich banków spółdzielczych w Polsce. Działając w Grupie BPS lokalne banki spółdzielcze mają dostęp do najnowszych produktów i rozwiązań finansowych, dzięki czemu mogą oferować nowoczesne usługi bankowe po konkurencyjnych cenach. O atrakcyjności oferty banków spółdzielczych z Grupy BPS świadczy popularność, jaką cieszą się one wśród społeczności lokalnych.

Działając na rynkach lokalnych, banki spółdzielcze z Grupy BPS są bliżej swoich Klientów, dlatego lepiej rozumieją ich potrzeby. Dzięki temu oferta banków z Grupy BPS dostosowana jest do zróżnicowania ekonomiczno-gospodarczego poszczególnych regionów kraju oraz do potrzeb różnych grup Klientów.

Kampania trwać będzie od połowy września do połowy października 2009r. i będzie prowadzona w środkach masowego przekazu, tj. w TV, Internecie oraz prasie.

Spoty sponsorskie będzie można zobaczyć w TVP1, TV Polsat, TVP Info, TV Polsat News oraz w TVN 24.

Przekaz kampanii bazować będzie na załączonym poniżej motywie przewodnim, silnie promującym godło Grupy BPS oraz nasuwającym bezpośrednie skojarzenie z polskością.

Więcej szczegółów dotyczących kampanii oraz pliki graficzne do pobrania można znaleźć na stronach internetowych www.GrupaBPS.pl oraz www.BankBPS.pl

Related posts

Top