Konto Wiadomości branżowe

Złoty Zysk w Banku BGŻ

26 stycznia rozpoczyna się subskrypcja dwuletniej lokaty inwestycyjnej Złoty Zysk. Oprocentowanie uzależnione jest od kształtowania się ceny złota wyrażonej w postaci wartości indeksu GOLDLNPM (The London Gold Market Fixing Limited PM). W przypadku stabilnego wzrostu wartości indeksu GOLDLNPM w okresie 2-letnim, inwestycja daje szansę na zysk w wysokości nawet 39,99% w skali 2 lat. Dodatkowo, Bank daje gwarancję zwrotu całej zainwestowanej kwoty niezależnie od zmian ceny złota.
 
– Inwestycja w złoto jest uważana za skuteczną ochronę przed spadkiem wartości aktywów finansowych oraz inflacją. Od 2004 roku indeks GOLDLNPM znajduje się w silnym trendzie rosnącym o średniorocznym tempie wzrostu niespełna 18%. Za utrzymaniem tendencji wzrostowej przemawiają utrzymująca się niepewność i obawy o wzrost inflacji w konsekwencji problemów fiskalnych strefy euro i Stanów Zjednoczonych. Rosnący popyt na złoto jest też konsekwencją czynników fundamentalnych, tj. systematycznego zwiększania zapotrzebowania ze strony branży jubilerskiej oraz sektora przemysłu elektrotechnicznego  – powiedział Dariusz Winek, dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku BGŻ.
 
Lokata jest dostępna w każdym z ponad 400 Oddziałów Banku BGŻ do 23 lutego 2012 r. Minimalna kwota inwestycji wynosi 4.000 zł.     
Więcej informacji o subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej BGŻ w zakładce Dla Ciebie na www.bgz.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy