Wiadomości branżowe

Kolejny debiut na Catalyst- obligacje spółdzielcze podbijają GPW

We wtorek 30 listopada na rynku CATALYST zadebiutują obligacje kolejnych banków spółdzielczych. Banki te dołączą do grona 8, które są już notowane na Catalyst w segmencie Obligacje Spółdzielcze. Na giełdowy parkiet wejdą obligacje na okaziciela: serii BPT0620 o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4 miliony

We wtorek 30 listopada na rynku CATALYST zadebiutują obligacje kolejnych banków spółdzielczych. Banki te dołączą do grona 8, które są już notowane na Catalyst w segmencie Obligacje Spółdzielcze. Na giełdowy parkiet wejdą obligacje na okaziciela:

  • serii BPT0620 o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4 miliony złotych wyemitowanych przez Bank Spółdzielczy w Piątnicy. Okres zapadalności Obligacji wynosi 10 lat. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,2 p.p.
  • serii ESB0725 o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 5 milionów złotych wyemitowanych przez ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku. Okres zapadalności Obligacji wynosi 15 lat. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3 p.p.

Jacek Zacharewicz Prezes Zarządu ESBANKu Banku Spółdzielczego powiedział: „Emisja obligacji to duży krok w kierunku nowoczesnego i dynamicznego rozwoju banków spółdzielczych. Jestem więc dumny z tego, że ESBANK Bank Spółdzielczy znalazł się w gronie banków, które się na taki krok zdecydowały. Celem emisji obligacji naszego Banku jest podniesienie poziomu funduszy własnych. Większe fundusze to możliwość generowania wyższych dochodów i realizacji wymogów adekwatności kapitałowej. Wzrost wartości funduszy własnych poprzez emisję obligacji jest ponadto bardzo korzystną formą zwiększenia bezpieczeństwa Banku oraz stwarza nowe możliwości rozwoju i zwiększa korzyści ekonomiczne bez zmiany struktury udziałowców”.

Aleksandr Kaczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Piątnicy, podkreślił: „Rośniemy, a do wzrostu potrzebne jest zwiększanie kapitałów. Fakt, że znaleźliśmy się wśród liderów emisji obligacji z sektora banków spółdzielczych i potrafiliśmy wykorzystać  możliwości dane nam przez ustawodawcę napawa mnie optymizmem. Zaliczenie emisji do funduszy podstawowych Banku powoduje powstanie nowych możliwości rozwoju, które niewątpliwie wykorzystamy. Sama obecność na rynku Catalyst sprawia, że zwiększa się wiarygodność Banku i świadomość naszej marki”.

A to już wiesz?  Generali OFE - wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej

Od sierpnia obrót obligacjami spółdzielczymi stanowi ponad 40% wartości obrotów sesyjnych rynku długu GPW. Jest to znaczący sukces zważywszy, że wartość emisji to niespełna 1% rynku i niewiele ponad 7% ilości serii notowanych obligacji.

Jan Kuźma Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS, który pełni rolę Agenta Emisji dla wprowadzanych obligacji podsumował obecność Banków Spółdzielczych na rynku Catalyst mówiąc: „Sektor spółdzielczy to rynek z ogromnymi możliwościami. Obrót obligacjami na Catalyst stanowi dowód, iż jest on postrzegany, jako segment bezpieczny i atrakcyjny inwestycyjnie”.

Źródło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy