Wiadomości branżowe

Zmiany w składzie Zarządu Banku Pekao SA

Rada Nadzorcza Banku Pekao SA na ostatnim posiedzeniu dokonała zmian w Zarządzie Banku. W jego skład, do końca bieżącej kadencji, powołano Diego Biondo i Marco Iannaccone. Wiceprezes Diego Biondo będzie nadal nadzorował Pion Zarządzania Ryzykami, natomiast Wiceprezes Marco Iannaccone, tak jak dotychczas, Pion Finansowy. Jednocześnie Paolo Iannone, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Banku złożył z dniem 1 stycznia 2009r. rezygnację z pełnionej funkcji w związku z propozycją objęcia innej ważnej funkcji menedżerskiej w ramach Grupy UniCredit.

Aktualny skład Zarządu Banku Pekao SA po zmianach przedstawia się następująco:

Jan Krzysztof Bielecki – Prezes Zarządu Banku, CEO,

Luigi Lovaglio – Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny,

Diego Biondo – Wiceprezes Zarządu Banku,

Marco Iannaccone – Wiceprezes Zarządu Banku,

Paolo Iannone – Wiceprezes Zarządu Banku (do 1 stycznia 2009 r.),

Andrzej Kopyrski – Wiceprezes Zarządu Banku,

Katarzyna Niezgoda – Wiceprezes Zarządu Banku,

Grzegorz Piwowar – Wiceprezes Zarządu Banku,

Marian Ważyński – Wiceprezes Zarządu Banku.

Wiceprezes Iannone zasiadał w Zarządzie Banku przez ostatnie 6 lat. „W tym czasie Paolo Iannone zbudował bardzo sprawny i efektywny Pion Bankowości Detalicznej, między innymi dzięki temu Pekao mogło zająć pozycję lidera rynku polskiego. Obaj nowi Wiceprezesi pracowali już w Banku i traktujemy tę nominację jako dobrze rozumianą promocję. Zarówno jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem jak i standing finansowy, Pekao wyróżnia się wśród innych banków w naszej Grupie" – komentuje zmiany w Zarządzie Banku Federico Ghizzoni, Szef Pionu Rynków Polskich Grupy UniCredit i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku.

W związku z rezygnacją Wiceprezesa Paolo Iannone nadzór nad Pionem Bankowości Detalicznej od 2 stycznia 2009 r. przejmie Wiceprezes Grzegorz Piwowar. Będzie on jednocześnie nadzorował Pion VIP/SME.

„Bardzo się cieszę, że mogliśmy powierzyć kluczową pozycję w obsłudze naszych klientów indywidualnych w Polsce Grzegorzowi Piwowarowi. Jestem przekonany, że nada on nowy impuls ofercie Banku Pekao SA dla tego segmentu. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla UniCredit, nie tylko w Europie Środkowej. Chcemy wspierać Pekao i tutejszą gospodarkę, oferując polskim klientom jak najlepsze produkty i usługi" – podkreśla Federico Ghizzoni.

Diego Biondo ma 41 lat i jest absolwentem studiów z zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Turynie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. w Grupie Fiat w Turynie, gdzie sprawował szereg funkcji w Departamencie Finansowym. W 2000 roku został Wiceprezesem i Zastępcą Skarbnika (Deputy Treasurer) w Fiat Finance North America w Nowym Jorku. W latach 2001-2003 sprawował funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w Fiat Polska Sp. z o.o., odpowiedzialnego za działalność finansową Grupy Fiat w Polsce. Pracę w Grupie UniCredit rozpoczął w 2003 r. w Banku Pekao SA, gdzie do 10 grudnia 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego, Szefa Pionu Zarządzania Ryzykami. Diego Biondo jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego SA oraz Członkiem Rady Nadzorczej w Pekao Leasing Holding SA, Pekao Leasing i Finanse SA i Pekao Auto Finanse SA

Marco Iannaccone ma 38 lat i jest absolwentem Universita degli Studi di Venezia – Ca Foscari i Uniwersytetu Clemson w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał tytuł MBA. W początkach kariery prowadził pracę naukową jako asystent ds. badań na Wydziale Ekonomii Stosowanej i Wydziale Finansów Uniwersytetu Clemson. W 1995 r. pracował w 3B S.p.A., a następnie został konsultantem w KPMG w Mediolanie.  Pracę w consultingu kontynuował w Andersen Consulting w Mediolanie. Od 1999 r. do 2002 r. pracował w Deutsche Bank S.p.A. w Mediolanie, gdzie m.in. był odpowiedzialny za największą restrukturyzację tego Banku w Włoszech. Pracę w Grupie UniCredit rozpoczął we wrześniu 2002r. gdzie kolejno był odpowiedzialny za działalność Grupy w obszarze fuzji i przejęć (dotyczących w szczególności Pionu Bankowości Prywatnej i Zarządzania Aktywami), pracował w dziale doradztwa w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym w UniCredit Private Banking S.p.A. (działalność konsultingowa dla klientów bankowości prywatnej w zakresie „aktywów niepłynnych"). Od 2005r. w Pionów Nowej Europy, gdzie odpowiadał za zarządzanie – z punktu widzenia planowania i rozwoju – bankami zagranicznymi na Słowacji, w Republice Czeskiej i Bułgarii. Po połączeniu UniCredit i HVB w 2006 r. był odpowiedzialny za planowanie, strategię i controlling wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym Polski. Od września 2008r. jest Dyrektorem Finansowym (Chief Financial Officer) w Banku Pekao SA Marco Iannaccone jest Członkiem Rad Nadzorczych w Zagrebacka Banka, JSC ATF Bank, UniCredit Bank DD, UniCredit Bank AD – Banja Luka i UniCredit Bulbank AD.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts