Wiadomości branżowe

Integralia – Dobrym Pracodawcą 2010

Fundacja na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia otrzymała tytuł “Lidera Społecznej Odpowiedzialności Dobry Pracodawca 2010”. Nagroda została przyznana przez Forum Biznesu, dodatek do „Dziennika Gazeta Prawna” i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Przyznawanie godła „Dobry pracodawca” jest częścią ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. Upowszechnia on panujące w firmach i instytucjach zasady Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego (CSR) i wyłania liderów w zakresie ich realizacji. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele redakcji Forum Biznesu w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, ocenia firmy m.in. pod względem stopnia zaangażowania w działalność charytatywną, sponsorską oraz realizowanej polityki kadrowej.

– Bardzo nas cieszy ten tytuł – mówi Małgorzata Lucewicz, dyrektor Fundacji Integralia. – Kapituła konkursu, w uzasadnieniu werdyktu, podkreśliła, że Fundacja zapewnia swoim pracownikom komfortowe warunki pracy, daje poczucie bezpieczeństwa i dba o ich rozwój zawodowy.

Koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility – odpowiedzialność społeczna biznesu) to idea, według której przedsiębiorstwa w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami: klientami, pracownikami, społecznością lokalną. Zwiększanie pozytywnego wkładu w społeczeństwo oraz minimalizowanie negatywnych skutków działalności traktowane jest w tym momencie nie jako koszt, lecz jako inwestycja, zwiększająca konkurencyjność i szansę na powodzenie firmy w długim okresie czasu.


Źródło Hestia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy