Konto Wiadomości branżowe

ING Bank Śląski nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI

ING Bank Śląski, jako jedyna instytucja finansowa, został wyróżniony przez tygodnik POLITYKA Srebrnym Listkiem CSR. Tym samym bank znalazł się w gronie 17. firm stosujących w codziennej działalności najlepsze praktyki z zakresu

ING Bank Śląski, jako jedyna instytucja finansowa, został wyróżniony przez tygodnik POLITYKA Srebrnym Listkiem CSR. Tym samym bank znalazł się w gronie 17. firm stosujących w codziennej działalności najlepsze praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności.

Tegoroczna „Lista 500 POLITYKI” została rozszerzona o zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie, które nagrodzono symbolicznymi złotymi i srebrnymi listkami CSR.

Lista wyróżnionych firm została opracowana na podstawie badania ankietowego dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach. Do dużych przedsiębiorstw (o przychodach powyżej 250 mln zł) rozesłano 1200 ankiet, z czego otrzymano 287 odpowiedzi. Ankietę przygotowano w oparciu o normę ISO 26000, która wskazuje obszary, w jakich firmy odpowiedzialne społecznie powinny podejmować działania. Pytania dotyczyły kluczowych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, relacji z pracownikami, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest fundamentem działania ING Banku Śląskiego. We wszystkich przedsięwzięciach bank uwzględnia potrzeby interesariuszy, dba o środowisko i potrzeby lokalnych społeczności. Bank znajduje się w składzie pierwszego w Polsce, giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, zajmuje I miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2012 w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, a także jest Firmą Bliską Środowisku. Dodatkowo, bank jako odpowiedzialny pracodawca, tworzy przyjazne miejsca pracy, za co uhonorowany został tytułem TOP Employers. 

A to już wiesz?  W call contact center roboty mogą zastąpić ludzi. Branża usług telefonicznych w Polsce nie będzie już tak szybko rosła

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy