ENEL-MED podpisał kolejne kontrakty z NFZ

Centrum Medyczne ENEL-MED zawarło kolejne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie opieki zdrowotnej w Pracowniach Diagnostycznych w Poznaniu,  Koninie oraz Mielcu. Pracownie te wchodzą w skład 10 placówek diagnostycznych, prowadzonych przez Centrum Medyczne ENEL-MED.

Pierwsza umowa dotyczy świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (badania tomografii komputerowej) w Pracowni Diagnostycznej w Poznaniu oraz na badania rezonansu magnetycznego w Pracowni Diagnostycznej w Koninie. Umowa została zawarta na okres pięciu lat, a jej wartość w okresie rozliczeniowych od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. może wynieść ponad 1,3 mln zł.

Jednocześnie, ENEL-MED zawarł aneks do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie, który dotyczy świadczenia opieki zdrowotnej w Pracowni Diagnostycznej w Mielcu (badania rezonansu magnetycznego). Zawarty aneks zwiększa wartość zawartej wcześniej umowy do kwoty ponad 1 mln zł (w okresie rozliczeniowym od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.). Zawarcie aneksu rozpoczyna piąty rok współpracy ENEL-MED z Odziałem w Rzeszowie, na świadczenie usług w zakresie rezonansu magnetycznego w Mielcu.

Źródło informacji - Newseria

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top