Konto

BRE Ubezpieczenia przynosi zyski

Mimo obecnej niepewnej sytuacji gospodarczej grupa BRE Ubezpieczenia sukcesywnie osiąga bardzo dobre wyniki sprzedażowe i finansowe. Na koniec czerwca 2009 roku spółki odnotowały przychody na poziomie ponad 178 mln zł w stosunku do 91 mln z końca pierwszego kwartału.

1176253_cut_expenses_3Owocne okazały się przede wszystkim projekty realizowane na rzecz segmentu Klientów zamożnych. W ramach tej współpracy na koniec pierwszego półrocza spółki uzyskały wynik sprzedażowy na poziomie 91,5 mln zł wobec 44 mln w pierwszym kwartale. W ramach klasycznego bancassurance spółki osiągnęły w tym czasie przypis składki w wysokości 55 mln, wobec 31 mln w pierwszym kwartale br.

BRE Ubezpieczenia odnotowała wzrost także w ramach sprzedaży w systemie direct. Z tego kanału dystrybucji zebrano łącznie prawie 32 mln zł przypisu, tj. o 55% więcej niż w analogicznym okresie 2008r.

W pierwszej połowie 2009 r. działalność grupy BRE Ubezpieczenia koncentrowała się na rozwoju trzech głównych linii biznesowych: platformy internetowej (direct), klasycznym bancassurance oraz obsłudze leasingu. Dzięki prowadzeniu zdywersyfikowanej działalności w zakresie kanałów i form sprzedaży swoich produktów udaje się również utrzymać rentowność spółki ? wyjaśnia Paweł Zylm ? Prezes BRE Ubezpieczenia.

Wyniki BRE Ubezpieczenia zależne są w znacznej mierze od wyników sprzedaży innych podmiotów sektora bankowego i leasingowego. Konsekwentne rozszerzanie oferty zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz aktywny cross-selling przynosi jednak pozytywne efekty w postaci dobrych wyników sprzedażowych i finansowych ? dodaje Prezes Zylm.

W drugim półroczu 2009 roku BRE Ubezpieczenia będzie dalej realizował założoną strategię cross-sellingu tak, aby spółki z Grupy BRE Banku oferując pełen zakres produktów ubezpieczeniowych do produktów bankowych i leasingowych osiągnęły pozycję lidera w zakresie bancasurance.

Similar Posts