Wiadomości branżowe

Zgoda Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku na nabycie akcji BRE Banku Hipotecznego

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza i Zarząd BRE Banku SA podjęły uchwały zezwalające na nabycie przez BRE Bank SA od firmy Atlas Vermögensverwaltung GmbH, podmiotu zależnego od Commerzbanku AG, 100% akcji BRE Banku Hipotecznego SA (?BBH?) za cenę 174.540.000 zł.

Umowa w sprawie nabycia 100% akcji BBH powinna zostać zawarta do końca roku 2005 r., a samo nabycie akcji BBH przez BRE Bank SA powinno nastąpić w styczniu 2006 r.

W wyniku transakcji pozycja BRE Banku SA jako bezpośredniego akcjonariusza BBH wzmocni synergie pomiędzy obiema instytucjami, polegające na pozyskiwaniu nowych klientów dla BBH poprzez sieć sprzedaży bankowości korporacyjnej BRE Banku SA oraz uzupełnieniu oferty produktowej Grupy BRE Banku SA 

Wg danych BBH, na koniec 2004 r. udział BBH w rynku kredytów udzielonych przez banki hipoteczne w Polsce wyniósł 58,5%, w tym na finansowanie nieruchomości komercyjnych 75% i na finansowanie działalności firm deweloperskich 88%.
Pierwsze półrocze 2005 r. BBH zakończył z zyskiem brutto w wysokości 12 mln. PLN. Na koniec czerwca br. suma bilansowa BBH wynosiła ponad 2 mld PLN, a całkowity portfel kredytowy (wszystkie umowy podpisane ? wypłacone i niewypłacone) 2,4 mld PLN.
BBH jest liderem emisji listów zastawnych. Do 30.06.2005 r. BBH wyemitował listy zastawne na łączną kwotę ok. 982 mln PLN, osiągając w tym czasie 77% udział w rynku tych papierów. 

Szacowany spadek jednostkowego i skonsolidowanego współczynnika wypłacalności BRE Banku w efekcie nabycia akcji BBH wyniesie około 1 punktu procentowego. 

Zarząd BRE Banku traktuje inwestycję w akcje BBH jako strategiczną i długoterminową.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts