BRE wspiera rozwój energetyki

BRE Bank wspólnie z pięcioma innymi bankami wyemituje obligacje spółki Tauron na kwotę 1,3 mld zł. Środki pozyskane z programu emisji umożliwią spółce bardziej swobodne zarządzanie finansami. BRE Bank potwierdza tym samym swoją mocną pozycję w bankowości dla największych firm. 

Tauron planuje przeznaczyć pieniądze z obligacji na refinansowanie zadłużenia Grupy,  uzyskując tym samym większe możliwości inwestycyjne. Firma jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz największym dystrybutorem energii. 

- Polską energetykę czekają w najbliższych latach wielkie projekty inwestycyjne. Oznacza to  wyzwanie dla sektora bankowego, który będzie musiał w ciągu następnych pięciu lat dostarczyć tej branży dziesiątki miliardów złotych – mówi Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości korporacyjnej. - W BRE mamy odpowiednie doświadczenie, wiedzę i zasoby, aby aktywnie włączyć się w ten proces, wykorzystując różne formy finansowania – dodaje. 

Instytucje finansowe biorące udział w transakcji to obok BRE: Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Bank Pekao, PKO BP oraz Nordea Bank. Tauron wyemituje zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje kuponowe na okaziciela. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 tys. zł, a maksymalny okres, na jaki będą emitowane, to pięć lat. Oprocentowanie ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej. 

 - Podpisanie umów z bankami stanowi finał kilkumiesięcznych prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem modelu centralnego finansowania umożliwiającego obniżenie kosztów finansowania Grupy. Pozwoli to także wykorzystać efekt synergii i pozycję finansową Grupy zapewniając elastyczne podejście w realizacji programu inwestycyjnego – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia SA. 

To kolejny sukces bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej BRE Banku. W samym tylko III kwartale liczba obsługiwanych firm zwiększyła się o 100 netto i wyniosła 13 126, co jest najwyższym wynikiem w historii. W listopadzie Bank został uhonorowany tytułem najlepszego korporacyjnego banku internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie organizowanym przez prestiżowy, międzynarodowy magazyn Global Finance.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top