WARTA dobrze oceniona przez S&P

Agencja ratingowa Standard & Poor's, po analizie kondycji finansowej TUiR WARTA  przyznała spółce ocenę ratingową na poziomie A-.

Ocenie zostały poddane m.in. takie obszary jak: strategia, zarządzanie, efektywność operacyjna, inwestycje i płynność finansowa oraz zarządzanie ryzykiem.

Rating na poziomie  A- potwierdza siłę finansową WARTY, jej mocną pozycję biznesową i ważną rolę w działalności ubezpieczeniowej dla Grupy KBC w Europie Środkowo - Wschodniej. Wskazuje, że spółka dysponuje wysokim poziomem kapitałów własnych, utrzymuje wysokie standardy bezpieczeństwa oraz jest wiodącym podmiotem na rynku ubezpieczeniowym w Polsce.

Silna baza kapitałowa i potencjał biznesowy spółki są podstawą do umacniania pozycji WARTY na rynku ubezpieczeniowym, zarówno w obszarze ubezpieczeń indywidualnych jak i korporacyjnych, a także utrzymania wiodącej pozycji w ubezpieczeniach morskich.

Źródło Grupa WARTA. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top