Konto Wiadomości branżowe

Miedzyfirmami.pl ? pierwszy w Polsce serwis do wymiany e-faktur z certyfikatem innowacyjności

Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) zaopiniował innowacyjność serwisu www.miedzyfirmami.pl. Potwierdza to, że serwis ten oferuje nowe, niedostępne wcześniej na polskim rynku rozwiązania technologiczne oraz prawne w zakresie obrotu dokumentami elektronicznymi, w tym e-fakturami.

 

Opinia ta potwierdza innowacyjność serwisu w myśl obowiązujących w Polsce ustaw – m.in. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o formach wspierania działalności innowacyjnej. Serwis pełni funkcję elektronicznego listonosza: umożliwia zarejestrowanym w nim firmom i przedsiębiorcom bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych, w tym np. e-faktur, ograniczając do minimum związane z tym formalności.

Miedzyfirmami.pl znosi barierę prawną, zapewniając firmom bezpieczeństwo

IMM w wydanej Opinii podkreślił, że miedzyfirmami.pl upraszcza i znacząco ułatwia swoim użytkownikom wymianę dokumentów elektronicznych, w tym e-faktur, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo elektroniczne i prawne. Wiele miejsca w Opinii poświęcono zniesieniu przez serwis bariery prawnej w zakresie obrotu e-fakturami poprzez zastosowanie nowego typu umowy tzw. gwiaździstej. Zawiera się ją na etapie rejestracji w serwisie. Umowa, która była przedmiotem analizy i opinii firmy doradczej PwC, upoważnia użytkowników miedzyfirmami.pl do szybkiego, bezpiecznego i swobodnego przesyłania faktur elektronicznych bez obaw o konsekwencje prawne i podatkowe. Innymi słowy, raz podpisana umowa gwiaździsta eliminuje konieczność zawierania odrębnych umów zgody na wymianę e-faktur, osobno z każdym z kontrahentów.

W nurcie Europejskiej Agendy Cyfrowej

Ekspertyza doceniła sposób, w jaki serwis wychodzi naprzeciw Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Jest to jedna ze sztandarowych inicjatyw Komisji Europejskiej, która ma na celu znoszenie barier prawnych i technologicznych, uniemożliwiających masowe przyjęcie e-fakturowania. Miedzyfirmami.pl, poprzez wspomnianą umowę gwiaździstą i usługę wygodnej wymiany plików elektronicznych o dowolnym formacie, w pełni odpowiada na tę ideę.

„Naszym celem jest upraszczanie procedur i minimalizowanie formalności, które ograniczają rozwój biznesu. Docenił to w Certyfikacie IMM, który podkreślił, że elektroniczny obrót dokumentami finansowymi pozwala nie tylko zmniejszyć koszty druku i wysyłki, ale także zredukować koszty zużycia papieru i energii potrzebnej na transport, co w dużej skali przekłada się na zmniejszenie emisji CO2. Instytut dostrzegł też korzyść przedsiębiorców, którzy – przyspieszając obieg e-faktur – mogą skracać termin płatności i lepiej zarządzać finansami” – powiedział Marek Rudziński, pomysłodawca serwisu międzyfirmami.pl, członek Zarządu i dyrektor finansowy Sage sp. z o.o.

Certyfikowane korzyści

Opinia IMM dotyczącą innowacyjności wskazuje korzyści dla przedsiębiorców, korzystających z usług serwisu miedzyfirmami.pl, takie jak:

  • jedna umowa z serwisem – daje możliwość bezpiecznej wymiany e-fakturami z wieloma firmami;
  • gwarancja prawna serwisu – umowa gwiaździsta spełnia wymogi prawne dot. wysyłania e-faktur;
  • bufor wymiany e-dokumentów pozbawiony wad poczty elektronicznej;
  • ograniczenie prac związanych z wystawianiem i rejestracją faktur oraz eliminacja błędów przy ręcznym przepisywaniu danych;
  • redukcja kosztów wysyłki faktur;
  • udostępnianie bieżącej informacji o statusie odbioru wysłanych e-dokumentów;
  • bezpieczeństwo i poufność w transmisji dokumentów – zapewnione protokołem SSL.

 

Gwarantowane bezpieczeństwo transmisji

Serwis miedzyfirmami.pl pozwala monitorować tryb odbioru wysłanych e-dokumentów – nadawca może sprawdzić, czy jego przesyłkę odebrano, zaakceptowano czy odrzucono. Zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych poprzez zastosowanie podpisu kluczem asymetrycznym. To oznacza, że użytkownik ma pewność, iż wysyłany lub odbierany przez niego dokument nie został otwarty, zeskanowany, skopiowany lub zmodyfikowany w zakresie treści przez nieuprawnioną stronę.

O miedzyfirmami.pl

Serwis miedzyfirmami.pl powstał z myślą o upowszechnianiu pomiędzy podmiotami gospodarczymi w Polsce elektronicznej wymiany dokumentów, uproszczeniu formalności związanych z korzystaniem z e-faktur oraz redukcji kosztów w zakresie fakturowania i rozliczania dokumentów finansowych. Ponieważ serwis pełni funkcję e-usługi, jest skierowany do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji zainteresowanych korzystaniem z faktur elektronicznych – bez względu na skalę i użytkowane platformy informatyczne.

https://miedzyfirmami.pl

Similar Posts