Wiadomości branżowe

Ubezpiecz się na życie z mBankiem!

mBank obniża opłaty za zarządzanie funduszami kapitałowymi w ramach ubezpieczenia na życie z funduszem – LeoLife.

Przychylając się do próśb Klientów oraz odpowiadając na potrzeby rynku, mBank obniżył koszty zarządzania funduszami, które obecnie kształtują się następująco:

 • fundusz akcyjny – 2,75% (z 3,8%) wartości aktywów brutto funduszu rocznie,
 • fundusz mieszany – 2,5% (z 2,75%) wartości aktywów brutto funduszu rocznie,
 • fundusz obligacji – 1,9% (bez zmian) wartości aktywów brutto funduszu rocznie.

Obniżenie opłaty za zarządzanie funduszami jeszcze bardziej podniosło atrakcyjność produktu, którego wyróżnikami są:

 • Konkurencyjna cena.
  • brak opłaty od składki ? czyli w rzeczywistości prowizji agenta,
  • niższe koszty administracyjne,
  • brak różnicy pomiędzy ceną nabycia i sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych
 • Przejrzystość:
  • w momencie zawierania polisy, Klient wie, jakie ponosi koszty, ile płaci za ryzyko ubezpieczeniowe, a jaka kwota zasili jego kapitał inwestycyjny,
  • ubezpieczony ma stały dostęp do informacji o stanie polisy oraz o historii dokonywanych operacji poprzez system transakcyjny mBanku.
 • Prostota ? łatwy sposób zawarcia polisy- poprzez wypełnienie wniosku online,
 • Możliwość przeniesienia dotychczasowej polisy do mBanku ? Klient może upoważnić współpracującą z Generali Życie kancelarię prawną do wykonania w jego imieniu czynności niezbędnych do przeniesienia dotychczas zgromadzonych środków na polisie ubezpieczeniowej do mBanku.
 • Automatyczne realizowanie płatności z rachunku eKONTO.

Na stronach serwisu poświęconego LeoLife zaprezentowane są wyniki porównania ofert ubezpieczeń na życie z funduszem ? osoby biorące udział w badaniu dokonały zakupu trzech polis największych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Porównanie kosztów podobnych polis w tych Towarzystwach i mBanku wykazało, że już w pierwszym roku użytkowania właściciel LeoLife może zaoszczędzić nawet 1400 zł.

Wprowadzenie LeoLife do oferty było kolejną rewolucją, jaką mBank dokonał na polskim rynku. Od początku istnienia mBank wciąż wprowadza innowacje, dzięki którym Klienci mają stały dostęp do nowoczesnych produktów finansowych. Dzięki temu mogą wygodnie i efektywnie zarządzać swoimi finansami osobistymi.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts