Rozstrzygnięcie konkursu Fundacji BRE Banku na najlepszą pracę magisterską nt. bankowości

20 grudnia br. Fundacja BRE Banku rozstrzygnęła konkurs na najlepsze prace magisterskie pod hasłem „Nowoczesna bankowość w zjednoczonej Europie”. Konkurs związany jest z obchodami 20-lecia BRE Banku oraz popularyzacją wkładu banku w rozwój nowoczesnej bankowości w Polsce. Główną nagrodę zdobył Piotr Łyszczak za pracę pt. „Reverse mortage jako innowacyjny produkt na rynku kredytów hipotecznych w Polsce”.

Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania studentów problematyką nowoczesnej bankowości w Polsce, ukazanie szans, jakie integracja europejska daje rozwojowi tej sfery gospodarki, a także stworzenie utalentowanym młodym ludziom warunków do dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie finansów. Jednocześnie konkurs ma zwrócić uwagę na aktualne potrzeby gospodarki oraz rolę BRE Banku w procesie transformacji ustrojowej. Na konkurs nadesłano 21 prac magisterskich z wyższych uczelni w Polsce.
Jury w składzie: - prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, SGH, Katedra Ekonomii (Przewodnicząca) - Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu BRE Banku (Wiceprzewodniczący), - Henryk Okrzeja, Prezes Fundacji BRE Banku, - Anna Kozińska – Dyrektor Banku ds. Zarządzania Kadrami postanowiło przyznać następujące nagrody (zgodnie z Regulaminem Konkursu) : 
Pierwszą nagrodę – w wysokości 15 000 zł  otrzymał Piotr Łyszczak - „Reverse mortgage jako innowacyjny produkt na rynku kredytów hipotecznych w Polsce”, praca obroniona  na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (promotor: prof. dr hab.Ewa Bogacka-Kisiel).
Dwie drugie nagrody – po 10 000 zł każda otrzymali:
- Natalia Łasińska „Alokacja kapitału w bankowości w świetle Nowej Umowy Kapitałowej”, praca obroniona na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (promotor: prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba)
- Sebastian UrynNowe tendencje w e-bankowości”, praca obroniona na Wydziale Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki, Politechnika Białostocka (promotor: dr inż. Mirosław Popławski) 
Trzy trzecie nagrody – po 7 000 zł każda: 
-  Barbara Woźniak „Wykorzystanie podejścia Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej w procesie budowania wizerunku banku”, praca obroniona na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego (promotor: dr Paweł Kowalski)
- Zygmunt Homa „Marketing internetowy w obsłudze klientów usług bankowych (na przykładzie mBanku)”,  praca obroniona  na Wydziale Zarządzania i Marketingu, Kierunek : Zarządzanie i Marketing,  Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (promotor : prof. dr hab. Róża Milicz-Czerniak)
- Katarzyna Fortuna „Procedura optymalizacyjna doboru portfela papierów wartościowych”, praca obroniona w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (promotor: prof. dr hab. Tomasz Szapiro). 

Fundacja BRE Banku powstała ponad 11 lat temu. Od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego. Jej działalność to wyraz społecznego zaangażowania BRE Banku, który bierze udział w rozwiązywaniu problemów społecznych. Fundacja BRE Banku podejmuje inicjatywy, które likwidują nierówności społeczne i wspierają rozwój lokalnej społeczności. Dąży do transferu wiedzy i doświadczenia zdobytego przez lata działalności BRE Banku. Prócz działalności filantropijnej, we współpracy z doświadczonymi partnerami, planuje programy, które odpowiadają na bieżące potrzeby społeczne. Do głównych obszarów działania Fundacji BRE Banku należą: rozwój przedsiębiorczości, kształcenie i badania naukowe, a także promocja wydarzeń kulturalnych i pomoc chorym. Inicjatywy skierowane są w głównej mierze do: absolwentów szkół średnich i wyższych, młodych przedsiębiorców, studentów, osób bezrobotnych, chorych dzieci. Fundacja wspiera również inne organizacje charytatywne.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top