Preferencyjny kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie nie przekracza 100 osób, obroty roczne nie są wyższe niż 40 mln euro, a suma bilansowa nie przekracza 27 mln euro mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu ze środków Unii Europejskiej. Kredyt udzielany w euro dostępny jest w wybranych oddziałach Banku Pekao SA. Rzeczywiste oprocentowanie kredytu w skali roku wynosi stawka 1M Euribor + marża banku.

Klienci mogą skorzystać z dwóch rodzajów kredytów: obrotowego i inwestycyjnego. Kredyty obrotowe udzielane są na okres od 1 do 12 miesięcy. Można je przeznaczyć na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego. Kredyty inwestycyjne można zaciągnąć na okres do 3 lat, a w uzasadnionych przypadkach na okres do 5 lat. Bank udziela ich na zakup maszyn i sprzętu na cele produkcyjne, świadczenie usług, prowadzenie działalności handlowej, zakup nieruchomości. Kredyt może być przeznaczony także na nowe projekty, modernizację lub rozwijanie działalności w przemyśle wytwórczym, rolnictwie, hotelarstwie, turystyce, energetyce, ochronie środowiska oraz budownictwie i usługach.

Przedsiębiorstwa zatrudniające do 20 osób mogą uzyskać kredyt w wysokości do 30 000 euro. Na kredyt do 125 000 euro mogą liczyć większe firmy, zatrudniające od 21 do 100 osób.
Od wykorzystanej kwoty kredytu bank pobiera co miesiąc odsetki, których wysokość oparta jest na zmiennej stopie procentowej EURIBOR (obecnie 3,31%) powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zależy od kwoty kredytu, okresu kredytowania i oceny zdolności kredytowej klienta. Takimi zabezpieczeniami mogą być: weksel własny in blanco, poręczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie środków i inne.

Poza preferencyjnym oprocentowaniem, Bank Pekao SA wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju proponują klientom dodatkowe korzyści marketingowe. Przedsiębiorstwa zaciągające kredyt mogą otrzymać ekskluzywny certyfikat Unii Europejskiej poświadczający fakt finansowania firmy z środków unijnych, co jednocześnie jest dowodem uznania polityki przedsiębiorstwa za sprzyjącą integracji Polski z Unią Europejską. Korzyścią dla klienta jest też współpraca z tak renomowanymi instytucjami jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Komisja Europejska, Bank Pekao SA i Bank of Ireland, których specjaliści współpracują przy udzielaniu kredytu.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top